Leefomgeving

Bloeizone Bakkeveen: Leefomgeving

Wat verstaan we onder een gezonde leefomgeving?
Een gezonde leefomgeving is een leefomgeving die als prettig wordt ervaren en die uitnodigt tot gezond gedrag. Er zijn veel dingen van invloed op een gezonde leefomgeving. Zo moet het schoon en veilig zijn, hier komt ook een goede milieukwaliteit bij kijken. Denk hierbij aan gezonde en duurzame woningen, een goede kwaliteit van de lucht en bodem en bijv. geen geluidsoverlast. Ook voldoende groen, natuur en water is hierbij van belang.
Verder nodigt een gezonde leefomgeving uit tot bewegen, spelen en sporten en ontmoetingen tussen mensen. Er moeten voldoende voorzieningen aanwezig zijn zoals scholen, winkels, cultuur, bedrijven etc.

Waarom is dit belangrijk?
De kwaliteit van de leefomgeving bepaald ook onze kwaliteit van leven. De invloed die de leefomgeving heeft op mensen kan direct zijn bijvoorbeeld door de luchtkwaliteit, een drukke weg met een hoog risico op verkeersongevallen of slechte fietsmogelijkheden in een buurt. Maar de omgeving kan ook indirect van invloed zijn op de gezondheid, bijvoorbeeld door stress van geluidhinder of ontevredenheid over de (mensen in de) buurt. 6% van de ziektelast in Nederland is het gevolg van milieufactoren bijvoorbeeld door luchtverontreiniging. Een goede leefomgeving zorgt dus ook voor minder ziektelast.

Hoe wordt er in Bakkeveen gewerkt aan een betere leefomgeving?
Ten eerste is Bakkeveen natuurlijk omgeven door natuur, er zijn veel mogelijkheden tot beweging die ook verbeterd worden (denk aan verbetering fietspaden of wandelroutes). Ook zijn er verschillende groepen die bijdragen aan het verbeteren van de leefomgeving, zoals de Himmelploeg die zorgen voor een schone leefomgeving en de Energiegroep van Bakkeveen die zich inzetten voor verduurzaming en energiebesparing. Ook wordt door alle andere initiatieven vanuit de bloeizone gezorgd voor meer contacten tussen mensen en is er vanuit deze initiatieven aandacht voor alle verschillende groepen mensen, denk aan ouderen, kinderen of mensen met een kwetsbare gezondheid.

Meer informatie vind je hier.

EnergieWijsBakkeveen (EWB) link info.

Nieuws

29-02-2020 Eet je gezond 3.0 + Fit-test
21-02-2020 Dancing Blue op 29 februari
21-12-2019 SOARCH OER DE TAKOMST: Blue Zone Bakkeveen
15-11-2019 Huisarts Jon Brouwers op Radio 1
12-11-2019 Impressie fittesten
24-10-2019 Nieuwe leefstijlgids beschikbaar !
19-10-2019 Plaza gymnastiek
18-10-2019 Impressie Fittest
29-09-2019 Stoppen met roken in oktober
27-09-2019 Extra Blue zone activiteiten ?
17-09-2019 Dancing Blue: lekker swingen
14-09-2019 Eet je gezond 2.0 + Fit-test
14-04-2019 BLUE ZONE FITtest nummer 2
11-04-2019 Lekker BLUE ZONE koken en eten aan de Weverswal
22-03-2019 Dokter Brouwers naar Finale !
19-03-2019 Blue Zone van start
17-03-2019 Stem op onze huisarts !
03-03-2019 [update] Aanmelden Blue Zone Bakkeveen
03-02-2019 Lezing: Eet je gezond
02-11-2018 Seizoen 2 (H)eerlijk eten is gestart
02-10-2018 Tweede seizoen (H)eerlijk eten.
30-09-2018 (H) eerlijk eten in Bakkeveen
19-06-2018 Zomerbuffet (H)eerlijk Eten