Dorpscoöperatie Duurzaam Bakkeveen

opgericht 24 juni 2020

Bestuur:

  • Fred Hoogenboom (voorzitter)
  • Miente Pera  (secretaris)
  • Roel Hoekstra (penningmeester)
  • Josien Meulenhoff
  • Wim Dijk

De coöperatie is opgericht door leden van werkgroep EnergieWijsBakkeveen (EWB). (geen verdere info beschikbaar).

Doelstelling
Dorpscoöperatie Duurzaam Bakkeveen wil lokaal werken aan verduurzaming van de energievoorziening. Het eerste initiatief is een Postcoderoosproject, waarbij de coöperatie 200 zonnepanelen op een bedrijfspand legt. Leden van de coöperatie kunnen financieel deelnemen en profiteren.

In samenwerking met andere coöperaties willen we invloed uitoefenen op het verloop van het verduurzamingsproces. Daartoe zijn we lid van de koepel van Friese coöperaties, Ús Koöperaasje

Groene energie
Dorpscoöperatie Duurzaam Bakkeveen is wederverkoper voor Energie VanOns, het energiebedrijf van de noordelijke coöperaties. Energie VanOns verkoopt stroom uit lokale bronnen en en is (gedeeld) de meest duurzame stroomleverancier van Nederland. Ons eigen Postcodeproject wordt een van die lokale bronnen.
Voor elke klant die zich via ons aanmeldt betaalt Energie VanOns een jaarlijkse winstdeling aan onze coöperatie. Dit geld komt weer ten goede aan onze doelstelling, een duurzame energievoorziening.

Meer info: duurzaam@bakkeveen.nl

*Een warmtescan van uw huis? (klik hier voor meer informatie)

Kijk hieronder voor de gepubliceerde berichten.

Nieuws

01-06-2021 Bakkeveen krijgt een cadeautje van Moeder Natuur
10-03-2021 Zonnepanelen tellen
05-02-2021 Energiespel voor kinderen
05-02-2021 Bijna gratis warmtescan van je woning
25-12-2020 KERSTMUZIEK in het ANKERPLAK
10-10-2020 Verduurzaming energievoorziening
01-07-2020 Oprichting Dorpscoöperatie Duurzaam Bakkeveen
04-02-2020 Lekt uw huis warmte ?
29-10-2019 Groene stroom, geen dak ?
18-09-2019 Infoavond: kleine windmolens
24-03-2019 Energie en geld besparen.
17-03-2019 EnergieWijs: Creatief energie besparen
01-12-2018 Collectieve aanschaf zonnepanelen
12-09-2018 Informatiebijeenkomst EnergieWijs
01-09-2018 Uitnodiging bijeenkomst Energiewijs Bakkeveen
10-06-2018 Maandagavond: avond over energie
05-06-2018 Energiewijs Bakkeveen: enquête al ingevuld ?
07-02-2018 Poll: Uw energierekening omlaag?