Aanvragen dorpsbudget Bakkeveen

Plaatselijk Belang Bakkeveen ontvangt jaarlijks een kleine  € 4.000,- van de gemeente Opsterland t.b.v. het dorpsbudget. Dit bedrag is bedoeld om bij te dragen aan de leefbaarheid in het dorp en de burgerparticipatie te vergroten.

Spelregels:

  • Plaatselijk Belang is verantwoordelijk voor het dorpsbudget
  • Het budget moet worden ingezet voor projecten/activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid binnen Bakkeveen
  • Er is draagvlak vanuit het dorp voor het project of de activiteit
  • Wijzigingen in de openbare ruimte (groen/grijs) worden overlegd met de gemeente
  • Het budget is niet bedoeld om reguliere kosten (bijvoorbeeld vergaderkosten e.d.) van organisaties te financieren
  • Het budget mag niet worden ingezet voor activiteiten/projecten die in strijd zijn met de wettelijke bepalingen of (toekomstig) beleid van de gemeente
  • De projecten/activiteiten waarvoor het dorpsbudget wordt ingezet hebben geen structureel karakter
  • Plaatselijk Belang heeft de mogelijkheid om (een deel van) het budget tijdelijk te sparen

Hieronder het aanvraagformulier. Je stuurt het in en ontvangt binnen enkele minuten een automatische bevestiging van ontvangst. Krijg je geen bevestiging dan is de aanmelding niet goed gegaan of je hebt een foutief emailadres opgegeven of de bevestiging is in je SPAM-box terechtgekomen.
In dorpsblad de Slûswachter staat in het artikel van Plaatselijk Belang wanneer de bijdragen vanuit het dorpsbudget bekend worden gemaakt.

Veel succes met het verder verbeteren van de leefbaarheid binnen ons dorp !

Aanvraag Dorpsbudget Bakkeveen

Aanvraagformulier om een bijdrage uit dorpsbudget Bakkeveen aan te vragen. Het formulier wordt naar Plaatselijk Belang Bakkeveen gezonden.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

 

Nieuws

02-01-2010 Gemeente over hoek Mjumsterwei/Tsjerkewal
02-01-2010 Herontwikkeling Mjumsterwei – Jarig van der Wielenwei Bakkeveen
01-12-2009 Verslag bijeenkomst dorpsvisie 3 november
08-11-2009 Jubileum Klupblad / website
27-10-2009 Dorpsspiegels – hoge respons in Bakkeveen
24-10-2009 3 november: Dorpsvisie Bakkeveen 2020 in Dundelle
18-10-2009 Opening Jeugd Sport Ontmoetings Plek (filmpje + foto’s)
02-10-2009 Vooraankondiging – openbare bijeenkomst dorpsvisie: 3 november
23-09-2009 Begroting 2010 gemeente Opsterland over Bakkeveen
05-08-2009 Provincie Fryslan: wegwerkzaamheden Foarwurkerswei
05-08-2009 Buurtbeheer Bakkeveen: oproep
10-06-2009 Dorpsvisie Bakkeveen begint na de zomervakantie
26-04-2009 De Woudklank over sluiswachterswoning
08-04-2009 Klupblad verspreiding 1 dag vertraagd
25-03-2009 Agenda ALV Plaatselijk Belang Bakkeveen
01-03-2009 Plaatselijk Belang bedankt bewoners
01-03-2009 WMO steunpunt Bakkeveen is goed van start gegaan
01-03-2009 Bakkeveners drukken stempel op toekomst.
27-02-2009 Ooststellingwerf wil herstel vaarten (LC)
19-02-2009 Bakkeveen op tv en radio Omrop Fryslân
05-02-2009 Presentatie gebiedsontwikkeling N381 te Donkerbroek
27-01-2009 Brief/Oproep over de gevolgen van de nieuwe N381
24-01-2009 N381: wel of niet ten koste van Bakkeveen?
22-01-2009 Herinrichting Mjumsterwei/Tsjerkewal: inloopavond
10-01-2009 Gemeente Opsterland over het (voetbal)oefenveldje
17-12-2008 Herinrichting Mjumsterwei/Tsjerkewal
21-11-2008 Herinrichting Mjumsterwei/Tsjerkewal
31-10-2008 Weer stankoverlast door de Bakkeveense vaart
27-10-2008 Discussieavond Mjumsterwei/Tsjerkewal komt te vervallen
11-10-2008 Pannakooi.
10-10-2008 De Bakkeveense vaart is deze winter weer op orde
08-10-2008 1 miljoen euro begroot voor Bakkeveen
30-09-2008 Wetterskip gaat de vaart aanpakken
29-09-2008 Wetterskip wil gesprek over onderhoud van Bakkeveense vaart
24-09-2008 Wetterskip: doch wat oan ús stjonkfeart! (3)
24-09-2008 ChristenUnie op werkbezoek bij de Wâldsang
23-09-2008 Stand van zaken ontmoetingsplek jeugd
23-09-2008 Wetterskip: doch wat oan ús stjonkfeart! (2)
22-09-2008 Wetterskip: doch wat oan ús stjonkfeart! (1)
19-09-2008 Jaarlijks overleg Plaatselijk Belang met de gemeente
16-09-2008 Hoge investeringen in Bakkeveen (2009-2012)
05-09-2008 Forse ledenwinst voor Plaatselijk Belang Bakkeveen
18-08-2008 Brief gemeente m.b.t. Mjumsterwei/Tsjerkewal
18-07-2008 Impressie bezoek burgemeester Ravenstein (nu met filmpjes)
15-06-2008 Gemeente politiek over hoek Tsjerkewal/Mjumsterwei
17-05-2008 PB: jaarverslag 2007
17-05-2008 Jaarverslag 2007 Plaatselijk Belang
15-05-2008 Bakkeveen kiest voor sociale woningbouw
06-05-2008 Informatiebijeenkomst Tsjerkewâl/Mjûmsterwei
19-04-2008 Huub Bouma vrijwilligster 2007