Herinrichting Mjumsterwei/Tsjerkewal

Naar aanleiding van het overleg tussen Plaatselijk Belang en het College van B&W van de gemeente Opsterland en Woningbouw Friesland willen wij u het volgende mededelen:

Er komt zoals gebruikelijk een vooroverleg in december 2008 bestemd voor de directe omwonenden en het bestuur van Vereniging Plaatselijk Belang Bakkeveen. Wij willen overigens benadrukken, dat Plaatselijk Belang wederom toehoorder zal zijn in het vooroverleg en derhalve geen partij zal kiezen ten aanzien van de geplande herinrichting van Mjumsterwei/Tsjerkewal.

In januari 2009 wordt een informatieavond georganiseerd in Bakkeveen over de definitieve plannen voor Mjumsterwei/Tsjerkewal. De exacte datum van deze avond zal worden aangekondigd in het Klupblad, de website en in De Woudklank.

Geplaatst in: Plaatselijk Belang

Geef een reactie