Presentatie gebiedsontwikkeling N381 te Donkerbroek

Kort geleden is er op www.bakkeveen.nl en in het Klupblad van maart 2009 bericht over de N381 (de weg Drachten – Drentse grens). Gisteravond waren de Plaatselijke Belangen naast en op afstand van de N381 uitgenodigd in ‘Het Witte Huis’ voor een presentatie over de tweede fase: de gebiedsontwikkeling. De eerste fase gaat namelijk direct over het tracé van de N381.

De opkomst was hoog en de avond bestond uit drie presentaties: (1) wat is gebiedsontwikkeling in het algemeen en met betrekking tot de N381 (2) verkeersveiligheid in Noordoost en Zuidoost-Fryslân (3) gebiedsontwikkeling van de Centrale As, als voorbeeld.

Heel kort over de laatste twee presentaties: de gebiedsontwikkeling van de Centrale As en het buitengebied leert ons, dat ook andere ideeën voor het dorp verwezenlijkt kunnen worden en dat de t.a.v. verkeersveiligheid tussen 2003 en 2007 het aantal ongelukken in Zuidoost-Fryslân bijzondere aandacht heeft van Veilig Verkeer Nederland. Met name in de gemeente Opsterland en de gemeente Ooststellingwerf.

Als gevolg van de presentatie gisteren weet het bestuur van Plaatselijk Belang nog meer over de geplande gebiedsontwikkeling voor het buitengebied en welke mogelijke kansen/bedreigingen er liggen voor de dorpen. Het doel van de gebiedsontwikkeling is: kwalitatieve verbetering van de streek. In juni 2009 beslist de provincie over het tracé N381 en na de zomervakantie komt het buitengebied (= inclusief Bakkeveen) aan de orde.

Meer informatie kunt u vinden op www.n381.nl

Geplaatst in: Plaatselijk Belang

Geef een reactie