N381: wel of niet ten koste van Bakkeveen?

Op eigen initiatief heeft Plaatselijk Belang een verkennend ‘werkbezoek’ gebracht aan het N381 projectbureau te Donkerbroek. De provincie wil de N381 (Drachten – Drentse grens) aanpassen/versnellen en dit heeft ook gevolgen voor het onderliggende wegennet en de leefbaarheid in de omliggende dorpen.

Deze week ontving Plaatselijk Belang Bakkeveen een brief van de provincie. De Plaatselijke Belangen rondom de N381 in de gemeenten Opsterland, Ooststellingwerf en Heerenveen en de burgemeesters en wethouders zijn op 4 februari uitgenodigd aanwezig te zijn bij een presentatie over de gebiedsontwikkeling rondom de N381.

Aangezien onder meer de afslag naar Waskemeer (Leidyk) komt te vervallen en de weg door Ureterp verkeersremmend wordt gemaakt, vraagt het bestuur van Plaatselijk Belang Bakkeveen u om opmerkingen/suggesties bij ons aan te dragen Nu kan het nog, want na de zomervakantie bent u te laat!

Op http://www.fryslan.nl/binfo4/n381/n381.html kunt u zien hoe de weg er misschien straks uit gaat zien!

Geplaatst in: Plaatselijk Belang

Geef een reactie