Wetterskip: doch wat oan ús stjonkfeart! (1)

Het bestuur van Plaatselijk Belang Bakkeveen heeft de laatste tijd vele klachten ontvangen over de Bakkeveenster vaart. Plaatselijk Belang heeft deze klachten gebundeld in de vorm van een open brief aan Wetterskip Fryslân, omdat zij verantwoordelijk zijn voor de slechte conditie van de vaart. Geklaagd wordt onder meer over:

– de bomengroei op de oevers

– de ondiepte/vergronding

– de enorme stank bij de sluis in het hoogseizoen

Actie is reactie. Naar aanleiding van onze inventarisatie kwam nog iets anders aan het licht. Het schijnt dat het bluswater tijdens de brand tij het voormalige bedrijf van Van der Velde is afgevoerd naar de vaart. Oftewel, de vierde vraag zou kunnen luiden: hoe staat het met de waterkwaliteit in de Bakkeveenster vaart? Deze vraag bewaart het bestuur voor later. Eerst de reactie van Wetterskip Fryslân op deze brief afwachten.

Inmiddels is Omrop Fryslân vanmorgen in Bakkeveen (bij de sluis) geweest voor diverse radiointerviews. Vanmiddag komt de Leeuwarder Courant langs voor een interviews.

Beste bezoekers, hier is de inhoud van onze brief aan het Wetterskip:

Geacht waterschapsbestuur,

Vereniging Plaatselijk Belang Bakkeveen heeft diverse klachten ontvangen uit het dorp over de slechte staat van de vaart. De klachten hebben betrekking op:

De beide walkanten van de vaart: deze zijn in de loop der jaren met bomen begroeid en die worden als hinderlijk ervaren door onder meer kanovaarders en de plaatselijke commissie die jaarlijks de kerstverlichting boven de vaart ophangt. Verder hebben inwoners geklaagd over het overwoekerde dorpsaangezicht van Bakkeveen. De begroeiing is namelijk op plekken zo sterk aanwezig, dat het water van de vaart bijna helemaal uit het zicht is verdwenen.

Onze vraag:
Maakt de (over)begroeiing van bomen op de walkanten onderdeel uit van het beleid van Wetterskip Fryslân? Zo ja, hoe luidt deze visie? Zo nee, wat gaat u doen en wanneer gaat u er wat aan doen?

De ondiepte van de vaart. Met name is dit zichtbaar dichtbij de sluis. Er staan daar bijvoorbeeld waterplanten, die alleen in erg ondiepe water voorkomen. Bovendien is de ondiepte merkbaar als je de diepte probeert te meten met een stok. De ondiepte is niet bepaald bevorderlijk voor waterrecreanten en voor de waterdoorstroming.

Onze vraag:
Wat is het baggerbeleid van Wetterskip Fryslân ten aanzien van dit gedeelte van de vaart en/of de gehele vaart? Wanneer is dit eigenlijk voor het laatst gebeurd en wanneer wordt er weer gebaggerd en vergronding van de vaart tegengegaan?

stankoverlast in het gedeelte tussen de kruising de Brink en de sluis. Directe omwonenden en de horeca hebben in het hoogseizoen tijdens warme dagen last van enorme stank uit dit gedeelte van de vaart. Waarom het uitgerekend daar zo stinkt is onduidelijk.

Onze vraag:

Waarom ontstaat op deze plek stankoverlast bij zomerse weersomstandigheden? Is hier iets aan te doen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u doen om dit probleem te verhelpen?

Gaarne z.s.m. een beantwoording van onze vragen.

Hoogachtend,

Het bestuur van Vereniging Plaatselijk Belang Bakkeveen.

Geplaatst in: Plaatselijk Belang

Geef een reactie