Plaatselijk Belang bedankt bewoners

Dit bericht kon helaas niet meer in het Klupblad van maart 2009, maar het bestuur van Vereniging Plaatselijk Belang Bakkeveen wil alle deelnemers uit Bakkeveen en de samenwerkingpartners Doarpswurk en Landschapsbeheer Fryslân bedanken voor hun medewerking op zaterdag 28 februari. Toen vond de pilot plaats ‘Thuis in het Groen’, waarbij 10 koppels uit Bakkeveen (met een fototoestel) het veld in werden gestuurd om de omgeving te inventariseren en te beoordelen.

De resultaten en de conclusies van deze dag zullen op de ALV van Plaatselijk Belang – 7 april 2009 –  worden gepresenteerd aan de leden. Zie ook het recente verslag van Jan van Dalen op www.bakkeveen.nl

Geplaatst in: Plaatselijk Belang

Geef een reactie