De Bakkeveense vaart is deze winter weer op orde

Deze winter zijn de walkanten en het water in de vaart weer op orde. Dit is de uitkomst van het overleg tussen Plaatselijk Belang Bakkeveen en Wetterskip Fryslân. De schouw vond plaats bij de sluis en op de Weverswal. Aanwezigen namens Bakkeveen: mevr. Bouma en Dhr. Roelsma van de himmelploeg, Dhr. Haisma als bewoner aan de vaart en Dhr. Sieswerda van Vereniging Plaatselijk Belang.

De maaiboot ligt momenteel tussen Waskemeer en Haulerwijk. Deze boot komt de komende weken de kant op van Bakkeveen. In verband met de Flora en Faunawet moet het onderhoud van de vaart voltooid zijn voor maart (= begin van het broedseizoen). Ook wordt het midden van de vaart bevaarbaar/bevismaar gemaakt door de waterplanten te verwijderen.

Op de vraag wanneer de vaart voor het laatst is gebaggerd bleef het Wetterskip een antwoord schuldig. Waarschijnlijk is dat in de jaren 50 gebeurd. De reden waarom het Wetterskip een lage prioriteit toekent aan de Bakkeveense vaart is voornamelijk omdat de vaart geen economische waarde meer heeft. Hoezo geen economische waarde?

Ten aanzien van de stankoverlast: men moet het milieu alarm nummer bellen van het Wetterskip zodra dit wordt waargenomen. Het Wetterskip komt dan meteen in actie om bijvoorbeeld de kwaliteit van het water te onderzoeken. Het telefoonnummer is: 058-2122422

Tot slot, Wetterskip Fryslân hanteert geen zomerpeil en winterpeil meer. Wel is er sprake van twee verschillende peilen voor en achter de sluis.

Plaatselijk Belang Bakkeveen is voorzichtig blij met dit snelle en passende reactie van het Wetterskip. Een begin is er, maar zien is nog altijd geloven! De Bakkeveense vaart is straks weer herkenbaar als de Bakkeveense vaart van weleer …

Geplaatst in: Plaatselijk Belang

Geef een reactie