Dorpsvisie Bakkeveen begint na de zomervakantie

Zoals eerder is aangekondigd in het Klupblad en op de algemene ledenvergadering 2009 van Plaatselijk Belang: het pilotproject op de fiets, Thuis in het Groen, krijgt een serieus vervolg in de vorm van een dorpsvisie. Hierover zijn kort geleden door Plaatselijk Belang voorbereidende gesprekken gevoerd met Jacob Ottens (gemeente Opsterland) en Willie Oldengarm (Timpaan Welzijn). Willie Oldengarm zal ons tijdens het traject ondersteunen, omdat zij veel ervaring heeft opgedaan met het opstellen van dorpsvisies elders.

Thema’s
De toekomstvisie 2010-2020 wordt gemaakt en bepaald door het dorp, in samenwerking met de gemeente en organisaties. Ging Thuis in het Groen alleen over het landschap, de dorpsvisie voor Bakkeveen zal een brede toekomstvisie worden over thema’s zoals toerisme en recreatie, leefbaarheid, welzijn, cultuur, verenigingsleven, openbare ruimte, natuur en milieu.

Na de zomervakantie: focusgroepen en plenaire vergadering
De bedoeling is dat er evenals bij de pilot Thuis in het Groen zogeheten focusgroepen worden samengesteld uit diverse bevolkingsgroepen. Voor de focusgroepen zijn afzonderlijke avonden gepland in de periode medio september – begin oktober. Eind oktober worden de uitspraken van deze gesprekken behandeld in een openbare bijeenkomst voor het gehele dorp Bakkeveen. Vervolgens maken de focusgroepen plaats voor werkgroepen om woorden om te zetten in daden.

Don’t ask what the village can do for you, ask what you can do for your village !
Nogmaals, deze dorpsvisie is een visie van. voor en door het dorp. De visie wordt niet van bovenaf opgelegd of opgedrongen. Bewoners bepalen hoe Bakkeveen er in 2010 uit komt te zien. De komende tijd kunt u door het bestuur worden benaderd om deel te nemen in een focusgroep. Wij zullen de website van Bakkeveen en het Klupblad gebruiken om u nader te informeren over de voortgang.
 

Geplaatst in: Plaatselijk Belang

Geef een reactie