WMO steunpunt Bakkeveen is goed van start gegaan

Dorpssteunpunt Bakkeveen in ’t Ankerplak.

Het is al weer enige maanden geleden, dat wij voor het laatst berichtten over het WMO-dorpssteunpunt in Bakkeveen. Dat wil niet zeggen dat er sindsdien niets meer gebeurd is.
Integendeel het dorpssteunpunt is open en functioneert.

Nog even ter herinnering. Het dorpssteunpunt in ons dorp is opgezet in het kader van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) en is de laagdrempelige verbindingsschakel tussen de lokale organisaties en het professionele informatiepunt van de WMO.
Voor het dorpssteunpunt geldt dat geprobeerd wordt problemen van burgers vroegtijdig te signaleren en zo mogelijk binnen het eigen dorp op te lossen.

Het dorpssteunpunt, dat gevestigd is in ’t Ankerplak, werd op 29 oktober van het vorig jaar geopend. Het dorpssteunpunt wordt bemenst door vrijwilligers uit Bakkeveen en houdt elke maandag zitting van 13.30 – 14.30 uur. Er zijn daarvoor in totaal 7 vrijwilligers actief, waarvan er bij toerbeurt telkens 2 zitting hebben.

Hoewel het dorpssteunpunt nog maar kort actief is, is er toch sprake van een redelijke belangstelling. De vragen, die aan de vrijwilligers worden gesteld zijn nogal uiteenlopend. Ze variëren van hulp in de tuin tot vervoersproblemen, hulp bij het invullen van formulieren, de aanschaf van een rollator, het verhogen van een aanrecht in verband met rugklachten enz.
In veel gevallen kan er direct hulp worden geboden. In de gevallen, waarin dat niet helpen de vrijwilligers de vragers verder op weg. Het wordt door de bezoekers zeer op prijs gesteld, dat zij niet zelf hun weg hoeven zoeken in het doolhof van instanties en regels.

Het dorpssteunpunt is er niet alleen voor ouderen, maar ook jongeren kunnen er terecht met hulpvragen.

U mag voor een praatje of voor de gezelligheid gerust eens langskomen op het spreekuur.
De vrijwilligers willen de drempel graag laag houden, zoals dat zo mooi heet, dus uw koffie of thee staat klaar.

It “dorpssteunpunt” foar, troch en fan Bakkefeansters.


De vrijwilligers van het dorpssteunpunt Bakkeveen.

( bel voor nadere informatie met Trijntje Köhler van de gemeente Opsterland 0516 – 386222 of bel naar Gjildert van der Velde, 06 10907808, voorzitter van de werkgroep)
 

Geplaatst in: Plaatselijk Belang

Geef een reactie