Begroting 2010 gemeente Opsterland over Bakkeveen

Uitgelicht uit de Begroting 2010:

Ruimtelijke ontwikkeling centrum en Dúndelle Bakkeveen (p.36)
Over ruimtelijk-recreatieve mogelijkheden wordt op dit moment een programma ontwikkeld. Dit mede aan de hand van de vastgestelde kadernotitie. Centraal staan hier het bevorderen van projecten tot kwaliteitsverbetering van de verblijfsrecreatie, themagerichte verblijfsrecreatie, vernieuwen en upgraden van Dúnsân tot recreatief voorzieningencentrum van Bakkeveen, het creëren van mogelijkheden voor (recreatief) wonen en bijzondere woonvormen. Het opwaarderen en het vernieuwen van het centrum van Bakkeveen valt hier tevens onder.

Voor 2011 staat een investering gereserveerd van 2 miljoen euro. Vorig jaar was er 1 miljoen euro gereserveerd voor 2011, exclusief Dúndelle. Zie berichtgeving op www.bakkeveen.nl

Interessant is ook te melden dat op p.21 wordt gesproken over gemeentelijke prestaties m.b.t. routegebonden recreatie: “De aanleg van fietspad Duurswouderheide-Nijefeansterwei wordt gerealiseerd in de eerste uitvoeringsmodule van Dienst Landelijk Gebied.” Verder staat p.24:
– Aylvalân in Bakkeveen: uitbreidingslocatie
– hoek Mjûmsterwei/Tsjerkewâl: uitbreidingslocatie

Kik hier voor de gehele begroting van 100 pagina’s.

Geplaatst in: Plaatselijk Belang

Geef een reactie