Wetterskip: doch wat oan ús stjonkfeart! (3)

Terugkomende op het tweede bericht over de Bakkevener vaart: de woordvoerder van Wetterskip Fryslân had afgelopen maandag Omrop Fryslân en de Leeuwarder Courant laten weten, dat zij de brief van Plaatselijk Belang niet hadden ontvangen. Dit was een beetje vreemd, aangezien vorige week de brief zowel per post als via de email was verstuurd? Waar was toch deze brief gebleven?

Maar goed. Om meer vaart achter de vaart te zetten, heeft Dhr. Sieswerda, voorzitter van Plaatselijk Belang Bakkeveen, vanavond in het hoofdkantoor van het Wetterskip de brief over de vaart hoogst persoonlijk (nogmaals) aangeboden aan Dhr. Van Erkelens (dijkgraaf) en Dhr. Having (hoofd afdeling Communicatie).

Het Wetterskip heeft Dhr. Sieswerda laten weten:

  • dat de oorspronkelijke brief echter wel is aangekomen
  • dat ze het probleem van de vaart uiterst serieus nemen
  • dat zij op korter termijn zullen reageren op de brief

De reactie van het Wetterskip in De Woudklank lijkt bovendien hun reactie tegen te spreken in de Leeuwarder Courant en Omrop Fryslân:

‘Volgens Marjan Terpstra van Wetterskip Fryslân zal er serius naar de klachten worden gekeken en die volgens de normale procedure behandelen. “We hebben er nog niet heel uitgebreid naar kunnen kijken, maar op het eerste oog gaat het om kleine problemen, waar ongetwijfeld een oplossing voor te vinden is.’

Verder heeft PB vandaag reacties ontvangen afkomstig buiten Bakkeveen, uit het Mandefjild. Daar zou het waterpeil sinds 2000 veel te laag staan. De laatste jaren staan de sloten (wiken) droog en het Wetterskip schijnt deze problematiek te negeren. Wie weet hier meer van? Hoe hoog moet het waterpeil zijn? Wat is het huidige waterpeil? Laat het ons weten. Ook deze kwestie zullen wij doogeven aan Wetterskip Fryslân, omdat het betrekking heeft op de Bakkevenervaart. T

ot slot. Dat Bakkeveen niet het enige dorp is met dit probleem, bewijst het nieuwsbericht van vandaag op Omrop Fryslân over de overbegroeide vaart van Holwerd:
Boatsjefarders yn Holwert kinne net troch de feart nei de haven fan it doarp. Dy is tichtgroeid. Earder helle it wetterskip de planten derút, mar sùnt 1 augustus moat de gemeente Dongeradiel it dwaan. Dy hat lykwols noch neat dien.

De behearder fan ‘e haven fynt dat de gemeente gau yn aksje komme moat, want de measte boaten moatte foar 1 oktober yn ‘e winterstalling. De gemeente seit op koarte termyn gjin jild foar de hekkelkosten te hawwen.

Geplaatst in: Plaatselijk Belang

Geef een reactie