3 november: Dorpsvisie Bakkeveen 2020 in Dundelle

Waar wil Bakkeveen/Bakkefean naar toe over 10 jaar? Ons dorp is bezig met het opstellen van een brede toekomstvisie. De eerste fase is net achter de rug: het voeren van gesprekken met bewonersgroepen. Op 3 november worden in MFC Dúndelle de uitkomsten van deze gesprekken gepresenteerd aan de dorpsgemeenschap en men krijgt de gelegenheid om daarop te reageren.

Op 28 februari 2009 heeft Bakkeveen meegedaan aan een experiment van Doarpswurk en Landschapsbeheer Friesland: Thuis in het Groen. Dit heeft toen interessante gegevens opgeleverd voor het dorp. De pilot was het startschot voor de dorpsvisie 2010-2020.

De conclusie van de vorige Bakkeveense dorpsvisie was: beperkte groei en investeren in kwaliteit.

Na de zomervakantie heeft Plaatselijk Belang Bakkeveen het dorp opgedeeld in 7 focusgroepen: cultuur, nieuwe en oude bewoners, jongeren en ouderen, recreatieondernemers en niet-recreatieondernemers. Deze groepen, bestaande uit 12 personen, hebben eenmalig en afzonderlijk Bakkeveen beoordeeld. Deze beoordelingen zullen op 3 november worden voorgelegd aan u en aan de instellingen die werkzaam zijn in en voor het dorp. Het proces is begeleid door Timpaan Welzijn.

Vereniging Plaatselijk Belang Bakkeveen nodigt u uit voor de bijeenkomst op:

Dinsdag 3 november in MFC Dúndelle, Bakkeveen
19.30 uur: zaal open, koffie en cake (= gratis)
20.00 uur: start programma

Agenda:
1. Opening door Johan Sieswerda, voorzitter Plaatselijk Belang Bakkeveen.
2. Presentatie uitkomsten gesprekken bewonersgroepen door Willie Oldengarm, Timpaan Welzijn.
3. Gelegenheid voor vragen stellen, geven van een reactie.
4. Discussie in groepen.
5. Korte terugkoppeling per groep.
6. Afsluiting door de voorzitter (afspraken voor vervolg)

De vergadering is openbaar en toegankelijk voor alle inwoners van Bakkeveen, leden en niet-leden van Plaatselijk Belang! Doet u ook mee?

Meer informatie: Johan Sieswerda (voorzitter Plaatselijk Belang Bakkeveen) of Willie Oldengarm (opbouwwerker Timpaan Welzijn en procesbegeleider dorpsvisie, tel: 0512-384040).

Geplaatst in: Plaatselijk Belang

Geef een reactie