Ooststellingwerf wil herstel vaarten (LC)

Leeuwarder Courant, 26 februari 2009

Het gemeentebestuur van Ooststellingwerf denkt er over om de vaarten tussen Bakkeveen, Waskemeer, Haulerwijk en Veenhuizen in oude luister te herstellen.

Een deel van de vaarverbindingen is in de loop der jaren gedempt, terwijl bewaard gebleven vaarten niet meer de allure hebben die Ooststellingwerf wenst. Zo zijn de Mandewyk, de Haulerwiekstervoart “nog nauwelijks een afspiegeling van het nijvere verleden van de hoogveenontginning”, schrijft de gemeente in de structuurvisie. Hierin zet zij haar toekomstwensen uiteen.

Niet alleen is het teruggraven van gedempte vaarten van belang. Ook het opknappen van de bouwkundige kunstwerken, het verbeteren van de kades, het beter bereikbaar maken van het water verdient aandacht volgens de structuurvisie.

Het herstellen van de vaarten kan de komst van recreanten met zich meebrengen, maar de ingreep leidt er ook toe dat de bebouwing aan weerszijden van het water sterk verbetert.

Mochten er concrete plannen worden gesmeed, dan sluiten die goed aan bij het voornemen van de buurgemeente Noordenveld om de sluizen en waterwegen van de Kolonievaart en het Veenhuizerkanaal een oppepper te geven. Die werkzaamheden beginnen volgens planning dit jaar.

Opmerking:

Dit is de visie van de gemeente Ooststellingwerf. Wij weten echter niet de opstelling van de de gemeente Opsterland en de mening van de bewoners uit Bakkeveen over deze wensdroom. Een andere interessante vraag is of het voorgestelde traject Veenhuize-Bakkeveen doorgetrokken kan worden naar het Friese merengebied.

Geplaatst in: Plaatselijk Belang

Geef een reactie