Agenda ALV Plaatselijk Belang Bakkeveen

Algemene Ledenvergadering van Vereniging Plaatselijk Belang Bakkeveen
MFC Dundelle
Datum: 7 april 2009
Aanvang: 20.00 uur

 

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen ledenvergadering 14 april 2008
 4. Jaarverslag 2008
 5. Verslag penningmeester
 6. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuw lid voor aftredend lid mevr. Bouma
 7. Bestuursverkiezing:
 8. Aftredend en niet herkiesbaar: Lucienne Pruijsen. Wij hebben Jantien Mulder bereid gevonden om in het bestuur plaats te nemen. Tegenkandidaten kunnen minimaal 1 uur voor de ledenvergadering worden ingeleverd bij de voorzitter. Een kandidatuur dient schriftelijk te worden ingeleverd, voorzien van minimaal 10 handtekeningen van leden van Plaatselijk Belang.
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

PAUZE

Presentatie eindresultaten pilotproject ‘Thuis in het Groen’, door Jan Piet (Landschapsbeheer Friesland) en Menno (Doarpswurk)

Geplaatst in: Plaatselijk Belang

2 reacties op “Agenda ALV Plaatselijk Belang Bakkeveen

 1. Jeen zegt:

  Is wel makkelijk als er een datum bij staat lijkt mij

 2. Jan van Dalen zegt:

  Datum is dinsdag 7 april. zie agenda http://www.bakkeveen.nl

Geef een reactie