Rondje Bakkeveen

In mei 2018 is “Rondje Bakkeveen” gerealiseerd, dit na een lange voorbereidingsperiode.

Het is een wandel-verbinding tussen de Mjûmsterwei en de Slotsingel. De route is alleen geschikt en alleen toegestaan voor wandelaars.

De uitvoering is in de vorm van een Natuurpad: je loopt over grasland, een schouwpad en langs bossages. Dus geen geëffend pad en daar moet je bij gebruik goed rekening mee houden. Ook moet je je gedragen passend bij deze natuurlijke omgeving.

Routebeschrijving (vanaf de Mjumster Wei, nabij parkeerterrein sportpark Bakkeveen)

 1. Tussen de 2 palen door en lees de tekst op het bord!
 2. Loop langs slootkant steeds rechtdoor tot einde
  De beide bruggetjes aan je linkerzijde mag je niet oversteken.
 3. Steek sloot via het schuin liggende bruggetje voorzichtig over naar de boswal
 4. Nabij einde boswal sloot weer voorzichtig oversteken via bruggetje.
 5. Na bruggetje meteen links en langs de sloot lopen tot verhard fietspad (=Slotsingel)
  Onderweg kom je nog langs een aantal obstakels (palen waar je tussendoor moet).

Je mag de route onderweg niet verlaten. Dat is de afspraak met (andere) terreineigenaren en aanwonenden.

Er is een beheergroep gevormd die af en toe het gras en struiken zal (laten) maaien en toezicht houdt op netjes gebruik. Personen die zich niet aan de regels houden worden hierop aangesproken en zo nodig de toegang ontzegd.

Doel van deze natuurroute is ook om na te gaan of het publiek zich aan de regels kan houden. Blijkt dit goed te gaan, dan kan worden getracht elders in de omgeving ook van dergelijke routes te realiseren.
Daarom: als je ziet dat er iets niet goed gaat: meteen de betreffende persoon erop aanspreken. Alleen dan kan het pad open blijven.

De route is gerealiseerd door Plaatselijk Belang Bakkeveen met steun van:

 • Vele dorpsgenoten
 • Iepen Mienskipsfûns Fryslân
 • Vlooienmarkt Bakkeveen
 • Volkstuin vereniging De Twakamp
 • Terreineigenaren gemeente Opsterland en fam. Van Dalen

Nieuws

12-09-2012 Contributie Plaatselijk Belang wordt geind
11-09-2012 Melding onderhoudsklachten voor gemeentebedrijf
06-06-2012 Vijver blijft
03-06-2012 aanbieden dorpsvisie aan B&W en gemeenteraad
25-05-2012 Stand van zaken rond de vijver
27-04-2012 Vijver weer gevuld
20-04-2012 Brug Slotsdraai wordt breder
20-04-2012 Nog even geduld met de vijver
19-04-2012 Vijver wordt weer gevuld (update)
11-04-2012 ALV Plaatselijk Belang dinsdag 17 april
23-03-2012 Vergeet komende maandag niet : Vitaal Opsterland en Dúnsan
16-03-2012 uitnodiging bijeenkomst Vitaal Opsterland en Dunsan 26 maart
10-03-2012 Concept Dorpsvisie, laatste kans voor reactie.
30-01-2012 Vitaliteitscijfers Opsterland en Bakkeveen
19-01-2012 Hoe zal Bakkeveen er over 15 jaar uitzien ?
26-10-2011 Uitnodiging opening Mjumster Wei en Jarig v/d Wielen Wei (update)
09-10-2011 Nieuwsbrief Vitaal Opsterland
05-09-2011 Klachten over wegen, trottoirs en ander onderhoud?
02-08-2011 Vernielingen in Bakkeveen
05-07-2011 Foarwurkerwei dinsdag en woensdag afgesloten
30-06-2011 Nieuw bushokje in aantocht
30-06-2011 Opening Mjumsterwei wordt uitgesteld
21-06-2011 Inspraak gevraagd op concept-dorpsvisie
13-06-2011 Presentatie rapport Koningsdiep woensdag 15 juni
22-05-2011 Schoonmaak Brink gaat nu niet door
28-03-2011 Agenda Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang 11 april
28-03-2011 Notulen ALV Plaatselijk Belang 12 april 2010
03-03-2011 Dorpsvlag Bakkeveen
26-02-2011 Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Bakkeveen
10-12-2010 Impressie AED cursussen Bakkeveen
16-10-2010 Informatieavond Mjumsterwei dinsdag a.s.
22-08-2010 Oproep buurtbeheer: klachten/suggesties voor gemeente
22-06-2010 Ledenwerving Plaatselijk Belang
22-06-2010 Aankondiging – onthulling tegel voor Evert Russchen
03-05-2010 Stille tocht Bakkeveen (dodenherdenking 4 mei)
26-03-2010 Algemene Ledenvergadering PB Bakkeveen
31-01-2010 Woon Friesland stopt bouwprojecten in Bakkeveen
15-01-2010 Bijeenkomst dorpsvisie 19 januari is afgelast
12-01-2010 Dorpsspiegel 2009: hoge respons voor Bakkeveen
02-01-2010 Gemeente over hoek Mjumsterwei/Tsjerkewal
02-01-2010 Herontwikkeling Mjumsterwei – Jarig van der Wielenwei Bakkeveen
01-12-2009 Verslag bijeenkomst dorpsvisie 3 november
08-11-2009 Jubileum Klupblad / website
27-10-2009 Dorpsspiegels – hoge respons in Bakkeveen
24-10-2009 3 november: Dorpsvisie Bakkeveen 2020 in Dundelle
18-10-2009 Opening Jeugd Sport Ontmoetings Plek (filmpje + foto’s)
02-10-2009 Vooraankondiging – openbare bijeenkomst dorpsvisie: 3 november
23-09-2009 Begroting 2010 gemeente Opsterland over Bakkeveen
05-08-2009 Provincie Fryslan: wegwerkzaamheden Foarwurkerswei
05-08-2009 Buurtbeheer Bakkeveen: oproep