Wandelroutes

Wandelroutes in Bakkeveen:

IMG_1341_k

De Slotplaats:
De wandelroute op landgoed De Slotplaats in het Friese Bakkeveen leidt je door het dal van het Koningsdiep. Ontdek wat pingoruïnes zijn en hoe een sterrenschans er uit heeft gezien.

De Slotplaats is een natuurgebied met een grote variatie, wat het een aantrekkelijk wandelgebied maakt. Je maakt hier kennis met rabatten, pingoruïnes en een sterrenschans.

Bakkeveen ligt in een veenkolonie. De Bakkeveense Vaart is in de zeventiende eeuw gegraven voor de ontwatering van het veen en de afvoer van turf. De Slotplaats is intensief ontwaterd ten behoeve van de bosbouw. En daar is ook het bos op ingericht. Grote stukken zijn gekapt en de rechte, brede paden moeten de afvoer van hout zo gemakkelijk mogelijk maken. Bij de vorige eigenaren stond de productie van hout voorop. De Slotplaats is een van de weinige, grotere bosgebieden van Friesland, die in 1997 met hulp van de leden van Natuurmonumenten kon worden aangekocht.

De wandelroute
De wandelroute start naast de ingang van het TIP gebouw. Het TIP gebouw ligt aan de parkeerplaats naast Theehuis De Slotplaats. De wandelroute is verder aangegeven met blauwgele paaltjes.

Op de onderliggende pagina’s vindt je informatie van de wandelroutes aan de oostkant van Bakkeveen.

 

IMG_1362_k

Mandefjild:
Het natuurgebied wordt beheerd door It Fryske Gea en door Staatsbosbeheer. Het ligt ten Noordoosten van Bakkeveen op de grens van Drenthe en Friesland. Er is toegang via verschillende punten. Er zijn verschillende routes die gemakkelijk met elkaar te combineren zijn.
Het gebied is vrij toegankelijk via wandel- en fietspaden. Er zijn verspreid over het gebied bankjes en picknicktafels.

 

Verschillende gebieden:

Landweer:
Een speciaal gebied voor It Fryske Gea want het is het eerste gebied dat zij onder hun beheer kregen. Het werd in 1930 geschonken door Jarich van der Wielen. Het is een oude verdedigingswal uit de vijftiende eeuw. Er is nog een kilometer van over maar deze linie was oorspronkelijk veel langer. De landweer is vooral begroeid met berkenbomen.

Heide van Allardseach:
Door verkeer van vroeger is hier de weg tussen Friesland en Drenthe uitgesleten tot op de leemlaag. Het verstoven zand is langzamerhand vastgelegd door begroeiing, vooral veel struikheide. Hier en daar ziet men een vrijstaande berk of een grove den die prachtig afsteekt tegen de lucht.

Bakkefeansterdunen:
Een kaal, zanderig gebied omzoomd met bomen. In de zandvlakte staat een prachtige eik waarvan de wortels zijn bloot komen te liggen door de zandverstuivingen. Boven op een duin is het gebied met glooiende heideheuvels goed te zien. Het Fryske Gea maakt melding van maar liefst veertien soorten Bekertjesmos, waaronder enkele bedreigden.

Harmsdobbe:
Dit is een pingo-ruïne uit de laatste ijstijd. Het is een gebied waar een verscheidenheid aan planten en dieren voorkomt, zoals Slangewortel, dat in Friesland zeldzaam is. Hier groeit ook de cranberry. In het water van de dobbe leven larven van verschillende libellen.

Ald Bakkefean:
Dit is een bosgebied met rechte lanen met verschillende boomsoorten zoals Amerikaanse eik, Beuk en naaldbomen. Het bos is een broedgebied voor diverse vogelsoorten, waaronder spechten die zwakke bomen uitzoeken om hun hol in uit te hakken.

 

Nieuws

30-11-2018 Natuurwandelen
27-11-2018 Renovatie fietspad vertraagd
05-03-2018 Meinsma Fietsen provinciaal winnaar
02-07-2017 Foto’s 3PF3D 2017
01-08-2016 Geocaches in Bakkeveen? Jazeker!!
11-04-2015 Wandelen rond Roden en …. Bakkeveen
15-07-2012 Fietsen langs de Fryske spreuken…..
02-07-2012 Impressie excursie Allardsoog
03-06-2007 Wandel- en fietsroutes