Rondje Bakkeveen

In mei 2018 is “Rondje Bakkeveen” gerealiseerd, dit na een lange voorbereidingsperiode.

Het is een wandel-verbinding tussen de Mjûmsterwei en de Slotsingel. De route is alleen geschikt en alleen toegestaan voor wandelaars.

De uitvoering is in de vorm van een Natuurpad: je loopt over grasland, een schouwpad en langs bossages. Dus geen geëffend pad en daar moet je bij gebruik goed rekening mee houden. Ook moet je je gedragen passend bij deze natuurlijke omgeving.

Routebeschrijving (vanaf de Mjumster Wei, nabij parkeerterrein sportpark Bakkeveen)

 1. Tussen de 2 palen door en lees de tekst op het bord!
 2. Loop langs slootkant steeds rechtdoor tot einde
  De beide bruggetjes aan je linkerzijde mag je niet oversteken.
 3. Steek sloot via het schuin liggende bruggetje voorzichtig over naar de boswal
 4. Nabij einde boswal sloot weer voorzichtig oversteken via bruggetje.
 5. Na bruggetje meteen links en langs de sloot lopen tot verhard fietspad (=Slotsingel)
  Onderweg kom je nog langs een aantal obstakels (palen waar je tussendoor moet).

Je mag de route onderweg niet verlaten. Dat is de afspraak met (andere) terreineigenaren en aanwonenden.

Er is een beheergroep gevormd die af en toe het gras en struiken zal (laten) maaien en toezicht houdt op netjes gebruik. Personen die zich niet aan de regels houden worden hierop aangesproken en zo nodig de toegang ontzegd.

Doel van deze natuurroute is ook om na te gaan of het publiek zich aan de regels kan houden. Blijkt dit goed te gaan, dan kan worden getracht elders in de omgeving ook van dergelijke routes te realiseren.
Daarom: als je ziet dat er iets niet goed gaat: meteen de betreffende persoon erop aanspreken. Alleen dan kan het pad open blijven.

De route is gerealiseerd door Plaatselijk Belang Bakkeveen met steun van:

 • Vele dorpsgenoten
 • Iepen Mienskipsfûns Fryslân
 • Vlooienmarkt Bakkeveen
 • Volkstuin vereniging De Twakamp
 • Terreineigenaren gemeente Opsterland en fam. Van Dalen

Nieuws

10-06-2009 Dorpsvisie Bakkeveen begint na de zomervakantie
26-04-2009 De Woudklank over sluiswachterswoning
08-04-2009 Klupblad verspreiding 1 dag vertraagd
25-03-2009 Agenda ALV Plaatselijk Belang Bakkeveen
01-03-2009 Plaatselijk Belang bedankt bewoners
01-03-2009 WMO steunpunt Bakkeveen is goed van start gegaan
01-03-2009 Bakkeveners drukken stempel op toekomst.
27-02-2009 Ooststellingwerf wil herstel vaarten (LC)
19-02-2009 Bakkeveen op tv en radio Omrop Fryslân
05-02-2009 Presentatie gebiedsontwikkeling N381 te Donkerbroek
27-01-2009 Brief/Oproep over de gevolgen van de nieuwe N381
24-01-2009 N381: wel of niet ten koste van Bakkeveen?
22-01-2009 Herinrichting Mjumsterwei/Tsjerkewal: inloopavond
10-01-2009 Gemeente Opsterland over het (voetbal)oefenveldje
17-12-2008 Herinrichting Mjumsterwei/Tsjerkewal
21-11-2008 Herinrichting Mjumsterwei/Tsjerkewal
31-10-2008 Weer stankoverlast door de Bakkeveense vaart
27-10-2008 Discussieavond Mjumsterwei/Tsjerkewal komt te vervallen
11-10-2008 Pannakooi.
10-10-2008 De Bakkeveense vaart is deze winter weer op orde
08-10-2008 1 miljoen euro begroot voor Bakkeveen
30-09-2008 Wetterskip gaat de vaart aanpakken
29-09-2008 Wetterskip wil gesprek over onderhoud van Bakkeveense vaart
24-09-2008 Wetterskip: doch wat oan ús stjonkfeart! (3)
24-09-2008 ChristenUnie op werkbezoek bij de Wâldsang
23-09-2008 Stand van zaken ontmoetingsplek jeugd
23-09-2008 Wetterskip: doch wat oan ús stjonkfeart! (2)
22-09-2008 Wetterskip: doch wat oan ús stjonkfeart! (1)
19-09-2008 Jaarlijks overleg Plaatselijk Belang met de gemeente
16-09-2008 Hoge investeringen in Bakkeveen (2009-2012)
05-09-2008 Forse ledenwinst voor Plaatselijk Belang Bakkeveen
18-08-2008 Brief gemeente m.b.t. Mjumsterwei/Tsjerkewal
18-07-2008 Impressie bezoek burgemeester Ravenstein (nu met filmpjes)
15-06-2008 Gemeente politiek over hoek Tsjerkewal/Mjumsterwei
17-05-2008 PB: jaarverslag 2007
17-05-2008 Jaarverslag 2007 Plaatselijk Belang
15-05-2008 Bakkeveen kiest voor sociale woningbouw
06-05-2008 Informatiebijeenkomst Tsjerkewâl/Mjûmsterwei
19-04-2008 Huub Bouma vrijwilligster 2007
14-04-2008 Notulen + financieel verslag Plaatselijk Belang
14-04-2008 Agenda ALV Plaatselijk Belang (14 april)
06-04-2008 Acties SOP (Sport Ontmoeting Plek) Bakkeveensterjeugd
16-02-2008 Autowas actie op parkeerterrein bij de Poiesz
10-02-2008 vervolg sport ontmoetings plek
05-12-2007 Autowassen bij Poiesz-supermarkt
21-09-2007 Op weg naar een nieuw JOP
21-09-2007 Informatiebijeenkomst Dorpssteunpunt Bakkeveen
07-08-2007 Verkeersoverlast N917 (Foarwurkerwei) wordt aangepakt.
16-07-2007 Vrijwilligers van het jaar
16-07-2007 Natura2000 (24-02-2007)