Subsidie oudejaarsactivteiten

In diverse dorpen in Opsterland worden jaarlijks oudejaarsactiviteiten georganiseerd voor de inwoners. De gemeente stelt hier een bijdrage in de kosten voor beschikbaar. Voor Bakkeveen is maximaal 500 euro beschikbaar. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet er sprake zijn van een activiteit die gericht is op het bevorderen van de samenhang in het dorp en het voorkomen van openbare ordeproblemen. De aanvraag moet voor 1 november 2014 worden ingediend. Bij meerdere aanvragen wordt het beschikbare bedrag evenredig verdeeld. Voor belangstellenden ligt er een aanvraagformulier bij de secretaris van Plaatselijk Belang. Voor verdere informatie kunt u terecht bij de leden van Plaatselijk Belang.

Geplaatst in: Plaatselijk Belang

Geef een reactie