Overleg over Mjumsterwei

Tijdens de politieke bijeenkomst in februari in Dúndelle is door een groot aantal mensen aangegeven dat de Mjumsterwei als gevaarlijk wordt ervaren met name voor fietsers. Wethouder Kooistra zegde toe hier aandacht aan te  willen besteden. Door de gemeente is contact gezocht met Plaatselijk Belang en afgelopen week is overleg geweest met drie mensen van de gemeente , drie aanwonenden en Plaatselijk Belang. Tijdens dit gesprek is door Bakkeveen aangegeven dat vooral de versmallingen gevaarlijke situaties opleveren voor fietsers, maar ook voor automobilisten. Daarnaast wordt er  nog te hard gereden, vooral door woon-werkverkeer .  Dus Bakkeveensters , neem je verantwoordelijkheid en rijd langzamer en voorzichtiger.

Kortom de Mjumsterwei is nog niet zo ingericht dat het echt veel veiliger is geworden . De nieuwe inrichting van de weg is wel mooi, maar de gereden snelheden zijn eigenlijk nog te hoog. Dat laat de gemeentelijke metingen ook zien. Meer dan 80 procent van het verkeer rijdt langzamer dan 80 km/ . de snelheid is 60 op deze weg.

Met name de klachten over de versmallingen bij de “hekjes” zouden we graag snel opgelost willen hebben. Zeker nu in het zomerseizoen weer veel wordt gefietst.   Er is gesproken over  mogelijke oplossingen daarvoor en het (gedeeltelijk) weghalen van de versmallingen. In dit deel van de weg laten de metingen van de gemeente zien dat de snelheid lager is dan op andere delen van de weg, maar de nadelen zijn ook duidelijk.

Gelukkig zijn er al jaren geen ernstige ongelukken gebeurd,   maar feit is dat de wegverbinding ook nu nog niet ervaren wordt als veilig in  Bakkeveen . Er wordt gezocht naar oplossingen, samen met Plaatselijk Belang en omwonenden. Aanleg van een fietspad wordt niet overwogen, dus er moeten andere oplossingen worden gevonden in gezamenlijk overleg.

Binnenkort komt de gemeente met voorstellen. Er wordt dus aan gewerkt.

Plaatselijk Belang Bakkeveen

Geplaatst in: Plaatselijk Belang

7 reacties op “Overleg over Mjumsterwei

 1. A zegt:

  Wat kost een schelpenpaadje nou tegenwoordig ?

 2. jan zegt:

  Wie plaatst er nou zo’n weg versmalling in een bocht die vooral zomers vol gegroeid is met groen. heel onoverzichtelijk.. Die andere versmallingen vallen nog mee maar een voorrangsrichting zou wel handig zijn..

 3. Jan zegt:

  De 1ste wegversmalling vanuit Bakkeveen staat technisch gezien niet op de juiste plaats.
  te meer daar de bosschages en het weelderig laten groeien van de bodembeplanting een onoverzichtelijke situatie schept.

  Een voordeel zou kunnen zijn dat men hier extra voorzichtig zal zijn alhoewel voor de niet aanwonenden het als een gevaarlijke situatie aangemerkt wordt.

  Het zou al een hele verbetering kunnen zijn dat bij alle wegversmallingen weerszijden een stukje fietspad aangelegd wordt.

 4. D.R. zegt:

  Ik heb al meerdere malen gevaarlijke situaties gezien bij de eerste wegversmalling (vanaf Bakkeveen), dan ging het nog maar net goed…. Dit is ook mijns inziens een verkeerd type wegversmalling op een zeer ongelukkig gekozen locatie.
  Wegversmallingen waar maar één auto tegelijk kan passeren, met daarnaast stroken voor fietsers, zijn vaak gebruikelijker en volgens mij ook veiliger.
  Maar het blijft een gegeven, dat de Mjumsterwei nu eenmaal een verbindingsweg tussen de verschillende dorpen is en eveneens voor woon-werkverkeer belangrijk is.
  Daarnaast moet de Mjumsterwei ook gebruikt kunnen worden voor het laten afstromen van de de bezoekers van de vlooienmarkt en andere evenementen. Dus je kan zo’n weg nooit helemaal verkeersluw-en werend maken, dat is geen realiteit en zelfs gevaarlijk.

  En nu we toch bezig zijn: de doorstroming van het verkeer op de Brink/Weverswal moet ook maar eens praktischer geregeld worden. Er ontstaan hele verkeersopstoppingen als er auto’s op de rijweg geparkeerd staan. Vooral tijdens de vlooienmarkten en bij andere drukte.

  • Johan zegt:

   Met dat laatste punt ben ik het ook met je eens, Dirrie. Afgelopen zondagmiddag, rond een uur of 3: vele auto’s geparkeerd vanaf parkeerplaats/ stoep van ’t Hout t/m de Poiez. Gevaarlijke situaties en vele opstoppingen!
   De zin in de tweede alinea klopt niet volgens mij:
   Quote: “Meer dan 80% van het verkeer rijdt langzamer dan 80 km/uur. de snelheid is 60 op deze weg”.
   Nu weten we nog niet hoeveel automobilisten sneller rijden dan de maximum snelheid, 20% rijdt sneller dan 80 km/uur?? En hoeveel % van de mensen die langzamer rijden dan 80 km/ uur, rijdt sneller dan 60 km/uur?

 5. albert. zegt:

  De oplossing is om, kleine gedeeltes fietspad aan de achterkant van de versmallingen aan te leggen, waar de fietsers dan verplicht gebruik van moeten maken. Op die manier wordt het Snel verkeer wel afgeremd maar hebben de fietsers er geen last van.

 6. T zegt:

  Volgens mij kan het heel simpel worden op gelost door op de plek waar de wegversmallingen zijn deze nog smaller te maken en de hekjes weg te halen en daar gewoon bomen neer te leggen in een driehoek 2 onder 1 er boven op.Hierdoor is het goed zichtbaar dat het hier een weg versmalling betreft, en hou je je wel in i.p.v. wat gas bij te geven om maat als eerste bij de versmalling te zijn!

Geef een reactie