Rondje Bakkeveen

In mei 2018 is “Rondje Bakkeveen” gerealiseerd, dit na een lange voorbereidingsperiode.

Het is een wandel-verbinding tussen de Mjûmsterwei en de Slotsingel. De route is alleen geschikt en alleen toegestaan voor wandelaars.

De uitvoering is in de vorm van een Natuurpad: je loopt over grasland, een schouwpad en langs bossages. Dus geen geëffend pad en daar moet je bij gebruik goed rekening mee houden. Ook moet je je gedragen passend bij deze natuurlijke omgeving.

Routebeschrijving (vanaf de Mjumster Wei, nabij parkeerterrein sportpark Bakkeveen)

 1. Tussen de 2 palen door en lees de tekst op het bord!
 2. Loop langs slootkant steeds rechtdoor tot einde
  De beide bruggetjes aan je linkerzijde mag je niet oversteken.
 3. Steek sloot via het schuin liggende bruggetje voorzichtig over naar de boswal
 4. Nabij einde boswal sloot weer voorzichtig oversteken via bruggetje.
 5. Na bruggetje meteen links en langs de sloot lopen tot verhard fietspad (=Slotsingel)
  Onderweg kom je nog langs een aantal obstakels (palen waar je tussendoor moet).

Je mag de route onderweg niet verlaten. Dat is de afspraak met (andere) terreineigenaren en aanwonenden.

Er is een beheergroep gevormd die af en toe het gras en struiken zal (laten) maaien en toezicht houdt op netjes gebruik. Personen die zich niet aan de regels houden worden hierop aangesproken en zo nodig de toegang ontzegd.

Doel van deze natuurroute is ook om na te gaan of het publiek zich aan de regels kan houden. Blijkt dit goed te gaan, dan kan worden getracht elders in de omgeving ook van dergelijke routes te realiseren.
Daarom: als je ziet dat er iets niet goed gaat: meteen de betreffende persoon erop aanspreken. Alleen dan kan het pad open blijven.

De route is gerealiseerd door Plaatselijk Belang Bakkeveen met steun van:

 • Vele dorpsgenoten
 • Iepen Mienskipsfûns Fryslân
 • Vlooienmarkt Bakkeveen
 • Volkstuin vereniging De Twakamp
 • Terreineigenaren gemeente Opsterland en fam. Van Dalen

Nieuws

28-03-2017 Voorjaarsschoonmaak: textiel inleveren !
28-03-2017 Even niet: zegels sparen voor PB
17-03-2017 Enquête over voorzieningen
13-03-2017 Agenda ALV Plaatselijk Belang
02-03-2017 Enquête over recreatieve ontwikkelingen
30-12-2016 Verloop jaarwisseling
29-12-2016 Inzenden reacties “voorzieningen”
28-10-2016 Plaatsing bladkorven en bladveegschema
17-10-2016 bladkorven: hoeveel en waar ?
07-10-2016 Hondenpoepzakhouder terug van weggeweest
09-09-2016 Bankjes langs Hepkemapaad
08-09-2016 Glasvezel komt eraan ???
09-08-2016 Getuigen gevraagd vernielingen Dúnsân-gebied
08-07-2016 Willen hondeneigenaren reageren ?
04-05-2016 Verhalen uit de oorlog
07-04-2016 Agenda ALV Plaatselijk Belang
28-01-2016 Hulp gevraagd n.a.v. vernielingen
20-11-2015 Afsluiting Foarwurkerwei
09-07-2015 Alcohol verbod Bakkeveen
08-07-2015 Vandalisme in de media
07-07-2015 Vandalisme in de zomermaanden, hulp gezocht!
24-06-2015 Dunsan fase verder
04-06-2015 Bestrijding hondenpoep in Bakkeveen
11-04-2015 Blijft de buurtbus rijden ?
07-04-2015 Uitnodiging A.L.V. Plaatselijk Belang
13-03-2015 NL-Doet actie de Brink
08-03-2015 Projecten? Geld is er !
05-02-2015 Meepraten over toekomst Bakkeveen
23-01-2015 Inloop/informatieavond Dúnsân
18-01-2015 Enquête hondenpoep
20-11-2014 Vandalisme
17-09-2014 Subsidie oudejaarsactivteiten
06-08-2014 Onderhoud Sluis
11-06-2014 Overleg over Mjumsterwei
17-03-2014 NL doet: schoonmaken de Brink
16-03-2014 Herverdeling wijkagenten
21-02-2014 Onderzoek veiligheid Mjumsterwei
05-02-2014 Ontwikkelingen hoek Mjumsterwei/Tsjerkewal
10-01-2014 Bloembakken opknappen op de Brink
22-11-2013 nieuws fietspad Oude Bos
20-06-2013 Plant, Win & Pluk
16-04-2013 Agenda ALV Plaatselijk Belang
27-03-2013 Nieuwe datum Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang
13-03-2013 Cursus lokale politiek
13-03-2013 Schoonmaak Brink 16 maart gaat niet door
21-02-2013 Voorontwerp bestemmingsplan Bakkeveen: bebouwde kom
12-02-2013 Vrijwilligers gezocht voor opknappen van de Brink
07-01-2013 Vrijwilligers gezocht voor fietsknelpunten inventarisatie
21-11-2012 Een start voor Dunsan?
12-09-2012 Contributie Plaatselijk Belang wordt geind