Rondje Bakkeveen

In mei 2018 is “Rondje Bakkeveen” gerealiseerd, dit na een lange voorbereidingsperiode.

Het is een wandel-verbinding tussen de Mjûmsterwei en de Slotsingel. De route is alleen geschikt en alleen toegestaan voor wandelaars.

De uitvoering is in de vorm van een Natuurpad: je loopt over grasland, een schouwpad en langs bossages. Dus geen geëffend pad en daar moet je bij gebruik goed rekening mee houden. Ook moet je je gedragen passend bij deze natuurlijke omgeving.

Routebeschrijving (vanaf de Mjumster Wei, nabij parkeerterrein sportpark Bakkeveen)

 1. Tussen de 2 palen door en lees de tekst op het bord!
 2. Loop langs slootkant steeds rechtdoor tot einde
  De beide bruggetjes aan je linkerzijde mag je niet oversteken.
 3. Steek sloot via het schuin liggende bruggetje voorzichtig over naar de boswal
 4. Nabij einde boswal sloot weer voorzichtig oversteken via bruggetje.
 5. Na bruggetje meteen links en langs de sloot lopen tot verhard fietspad (=Slotsingel)
  Onderweg kom je nog langs een aantal obstakels (palen waar je tussendoor moet).

Je mag de route onderweg niet verlaten. Dat is de afspraak met (andere) terreineigenaren en aanwonenden.

Er is een beheergroep gevormd die af en toe het gras en struiken zal (laten) maaien en toezicht houdt op netjes gebruik. Personen die zich niet aan de regels houden worden hierop aangesproken en zo nodig de toegang ontzegd.

Doel van deze natuurroute is ook om na te gaan of het publiek zich aan de regels kan houden. Blijkt dit goed te gaan, dan kan worden getracht elders in de omgeving ook van dergelijke routes te realiseren.
Daarom: als je ziet dat er iets niet goed gaat: meteen de betreffende persoon erop aanspreken. Alleen dan kan het pad open blijven.

De route is gerealiseerd door Plaatselijk Belang Bakkeveen met steun van:

 • Vele dorpsgenoten
 • Iepen Mienskipsfûns Fryslân
 • Vlooienmarkt Bakkeveen
 • Volkstuin vereniging De Twakamp
 • Terreineigenaren gemeente Opsterland en fam. Van Dalen

Nieuws

16-07-2007 Bezoek B&W aan Bakkeveen (2002)
16-07-2007 Officieel
24-02-2007 Natura2000 gebied: Bakkeveense duinen.
25-09-2006 Nieuwbouw in Bakkeveen.