Rondje Bakkeveen

In mei 2018 is “Rondje Bakkeveen” gerealiseerd, dit na een lange voorbereidingsperiode.

Het is een wandel-verbinding tussen de Mjûmsterwei en de Slotsingel. De route is alleen geschikt en alleen toegestaan voor wandelaars.

De uitvoering is in de vorm van een Natuurpad: je loopt over grasland, een schouwpad en langs bossages. Dus geen geëffend pad en daar moet je bij gebruik goed rekening mee houden. Ook moet je je gedragen passend bij deze natuurlijke omgeving.

Routebeschrijving (vanaf de Mjumster Wei, nabij parkeerterrein sportpark Bakkeveen)

 1. Tussen de 2 palen door en lees de tekst op het bord!
 2. Loop langs slootkant steeds rechtdoor tot einde
  De beide bruggetjes aan je linkerzijde mag je niet oversteken.
 3. Steek sloot via het schuin liggende bruggetje voorzichtig over naar de boswal
 4. Nabij einde boswal sloot weer voorzichtig oversteken via bruggetje.
 5. Na bruggetje meteen links en langs de sloot lopen tot verhard fietspad (=Slotsingel)
  Onderweg kom je nog langs een aantal obstakels (palen waar je tussendoor moet).

Je mag de route onderweg niet verlaten. Dat is de afspraak met (andere) terreineigenaren en aanwonenden.

Er is een beheergroep gevormd die af en toe het gras en struiken zal (laten) maaien en toezicht houdt op netjes gebruik. Personen die zich niet aan de regels houden worden hierop aangesproken en zo nodig de toegang ontzegd.

Doel van deze natuurroute is ook om na te gaan of het publiek zich aan de regels kan houden. Blijkt dit goed te gaan, dan kan worden getracht elders in de omgeving ook van dergelijke routes te realiseren.
Daarom: als je ziet dat er iets niet goed gaat: meteen de betreffende persoon erop aanspreken. Alleen dan kan het pad open blijven.

De route is gerealiseerd door Plaatselijk Belang Bakkeveen met steun van:

 • Vele dorpsgenoten
 • Iepen Mienskipsfûns Fryslân
 • Vlooienmarkt Bakkeveen
 • Volkstuin vereniging De Twakamp
 • Terreineigenaren gemeente Opsterland en fam. Van Dalen

Nieuws

19-06-2024 Burgemeester: maak kennis.
07-06-2024 Burgemeester: maak kennis.
17-04-2024 Uitnodiging Workshop over Lelylijn
09-04-2024 Nieuws voor de Opsterlandse dorpen
08-04-2024 Dorpsvisie online beschikbaar
16-03-2024 ALV PB begint om 19:30 uur a.s. maandag
08-03-2024 Uitnodiging ALV Plaatselijk Belang
15-10-2023 Aanvragen Dorpsbudget kan nog!
20-07-2023 Nieuwsupdate van Plaatselijk Belang
24-05-2023 Bakkeveen heeft nieuwe buurtagent
17-03-2023 Omgevingsvisie Opsterland
06-03-2023 Ledenvergadering Plaatselijk Belang
24-02-2023 Ledenvergadering Plaatselijk Belang
17-02-2023 Sportaccommodatie voor de toekomst ….
29-06-2022 Bekijken inrichtingsschetsen Koningsdiep
01-06-2022 Dorpsspiegel al ingevuld ?
29-04-2022 TIP: vlag Bakkeveen verkrijgbaar (vanaf 14 mei)
12-04-2022 Bestuurswisseling PB Bakkeveen
25-03-2022 ALV Plaatselijk Belang Bakkeveen
31-01-2022 Politieke avond 7 febr. afgelast
19-10-2021 Aanvragen dorpsbudget
26-08-2021 Gemeentegids afhalen bij TIP
03-05-2021 Hoe denkt u over aardgasvrij wonen?
21-12-2020 Kerstactiviteiten voor jeugd
04-09-2020 Infoavond: nieuwbouw Aylvalân
22-05-2020 Speeltuinen: en dat is 3 !
06-05-2020 4 mei herdenking begraafplaats
18-03-2020 Afgelast: Bijeenkomst Woningbouw plan Aylvalan
13-03-2020 Afgelast: ALV Plaatselijk Belang
07-03-2020 ALV Plaatselijk Belang
04-03-2020 Bijeenkomst Woningbouw plan Aylvalan
29-01-2020 Inloopbijeenkomst herinrichting Mjumsterwei
29-01-2020 Impressie herdenking “levenslicht”
25-01-2020 Levenslicht: herdenking Holocaust op De Brink
22-12-2019 Uitkeringen Vlooienmarkt tijdens BakkeveensterAvond 2019
21-11-2019 ’t Hummelhofke is klaar !
16-11-2019 Vorderingen Hummelhofke
13-11-2019 Speeltuinen project vordert
30-10-2019 Textiel inzameling – wat nu ?
28-10-2019 Textiel inzameling
04-10-2019 Onderhoud recreatieve fietspaden
18-09-2019 Speeltuin nieuws
29-04-2019 Speelplan Bakkeveen 2019
11-04-2019 Inloopbijeenkomst verbeteren Mjûmsterwei
10-03-2019 Wethouder Anko Postma spreekt bij ALV van PB
01-03-2019 ALV Plaatselijk Belang Bakkeveen
02-11-2018 verslagje infoavond nieuwbouw Bakkeveen
21-10-2018 Bouwen in Bakkeveen: a.s. woensdag !
29-04-2018 Doarpstún groeit
14-04-2018 Bebouwde kom weer hersteld