Nieuwsbrief Vitaal Opsterland

Beste dorpsgenoten,

Plaatselijk Belang heeft deze week de eerste nieuwsbrief Vitaal Opsterland ontvangen. Komende dinsdag 11 oktober wordt hierover gepraat met de Plaatselijke Belangen van Opsterland.

Zoals uit de nieuwsbrief blijkt zal komend jaar beslist worden welke voorzieningen, zoals scholen, sportaccomodaties, welzijnsvoorzieningen etc. , blijven, worden uitgebreid of ophouden te bestaan. Er zullen dus heel belangrijke beslissingen worden genomen voor de leefbaarheid van Bakkeveen.

Gelukkig heeft Bakkeveen in het plan Dúnsan al aan kunnen geven dat de organisaties in het dorp zoals sportverenigingen, scholen en welzijnsorganisaties graag samenwerken om de voorzieningen in het dorp tenminste in stand te houden en zo mogelijk de kwaliteit willen verbeteren.

Het wordt een belangrijk jaar voor de toekomst van Bakkeveen. We houden u op de hoogte.

Klik hier voor de nieuwsbrief (pdf)

Geplaatst in: Plaatselijk Belang

Geef een reactie