uitnodiging bijeenkomst Vitaal Opsterland en Dunsan 26 maart

Uitnodiging voor alle verenigingen/organisaties, scholen, recreatieondernemers, die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van het plan Dúnsan.

In de gemeente worden op dit moment plannen gemaakt voor de toekomst van de accomodaties en voorzieningen in de dorpen. Daarbij zijn crieria vastgesteld. De gevolgen daarvan voor Bakkeveen kunnen groot zijn. Vandaar deze uitnodiging en het verzoek om als vereniging/organisatie, ondernemers, scholen aanwezig te zijn op de bijeenkomst die PB en gemeente samen organiseren. Met elkaar kunnen we praten over de kansen en bedreigingen voor de toekomst van Bakkeveen.

Plaats Dúndelle op 26 maart 2012 om 19.30u

Agenda : 1. Opening

              2. Presentatie Vitaal Opsterland door Jacob Ottens,projectleider

                  Opsterland

              3. Presentatie demografische ontwikkelingen

              4. Plenaire discussie n.a.v.de cijfers over kansen en bedreigingen

              5. Plan Dúnsan, stand van zaken/ bijstelling nodig?/ Relatie met Vitaal

                  Opsterland

             6. Discussie : wat kan het dorp doen om de kansen op goede zieningen zo

                 groot mogelijk te maken        

              7. Conclusies en sluiting ( uiterlijk 22.00u)

Geplaatst in: Plaatselijk Belang

Geef een reactie