Dorpsvisie Voorzieningen

Plaatselijk Belang Bakkeveen werkt aan de vernieuwing van de dorpsvisie. Daartoe zijn 4 werkgroepen ingesteld (lees in de Slûswachter op pagina 35 en verder, klik hier).
Op deze pagina vind je het onderwerp “voorzieningen“. Het is een heel breed begrip en sinds de participatiewetgeving wordt er ook inzet van burgers verwacht. We hebben daar hopelijk voldoende rekening mee gehouden.

We hebben je hulp nodig

Onderstaand vind je een hele opsomming van allemaal zaken die met voorzieningen in Bakkeveen te maken hebben. Van elk onderdeel is aangegeven wat we ermee willen. Daar hoef je het helemaal niet mee eens te zijn. Daarom kun je in de vakjes onder de tekst jouw reactie invullen. Hoe uitgebreider de reactie, des te beter we die kunnen verwerken. En … we zouden ook wel eens belangrijke zaken vergeten kunnen zijn. Deze graag toevoegen !
Als we een voldoende draagvlak voor de onderwerpen hebben, gaan we de zaken samenvoegen om een goede beschrijving van de behoefte aan voorzieningen te maken. Onderstaande lijsten blijven in de bijlage. Let ook op de kolommen “prio” van prioriteit (hoeveel haast moeten we hiermee maken) en “haalbaarheid” (hoe gemakkelijk is het om het voor elkaar te krijgen).

Anonimiteit
We vragen in het formulier wel jouw naam en emailadres in te vullen. Want als we nog even met je contact op willen nemen voor nadere uitleg of begrip, moet dat kunnen. We zullen jouw reacties misschien wel publiceren voor andere dorpsgenoten, maar dan halen we de naam weg bij jouw reacties (dus anoniem voor derden).

Reageren
We verwachten jullie gewaardeerde reactie uiterlijk 31 december. Je krijgt bij verzending ook een kopietje in je eigen mailbox (op het emailadres wat je hebt opgegeven). Je kunt vrije tekst intypen in de daarvoor bestemde tekstvakken.

En dan nu het formulier:

Nieuws

05-02-2014 Ontwikkelingen hoek Mjumsterwei/Tsjerkewal
10-01-2014 Bloembakken opknappen op de Brink
22-11-2013 nieuws fietspad Oude Bos
20-06-2013 Plant, Win & Pluk
16-04-2013 Agenda ALV Plaatselijk Belang
27-03-2013 Nieuwe datum Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang
13-03-2013 Cursus lokale politiek
13-03-2013 Schoonmaak Brink 16 maart gaat niet door
21-02-2013 Voorontwerp bestemmingsplan Bakkeveen: bebouwde kom
12-02-2013 Vrijwilligers gezocht voor opknappen van de Brink
07-01-2013 Vrijwilligers gezocht voor fietsknelpunten inventarisatie
21-11-2012 Een start voor Dunsan?
12-09-2012 Contributie Plaatselijk Belang wordt geind
11-09-2012 Melding onderhoudsklachten voor gemeentebedrijf
06-06-2012 Vijver blijft
03-06-2012 aanbieden dorpsvisie aan B&W en gemeenteraad
25-05-2012 Stand van zaken rond de vijver
27-04-2012 Vijver weer gevuld
20-04-2012 Brug Slotsdraai wordt breder
20-04-2012 Nog even geduld met de vijver
19-04-2012 Vijver wordt weer gevuld (update)
11-04-2012 ALV Plaatselijk Belang dinsdag 17 april
23-03-2012 Vergeet komende maandag niet : Vitaal Opsterland en Dúnsan
16-03-2012 uitnodiging bijeenkomst Vitaal Opsterland en Dunsan 26 maart
10-03-2012 Concept Dorpsvisie, laatste kans voor reactie.
30-01-2012 Vitaliteitscijfers Opsterland en Bakkeveen
19-01-2012 Hoe zal Bakkeveen er over 15 jaar uitzien ?
26-10-2011 Uitnodiging opening Mjumster Wei en Jarig v/d Wielen Wei (update)
09-10-2011 Nieuwsbrief Vitaal Opsterland
05-09-2011 Klachten over wegen, trottoirs en ander onderhoud?
02-08-2011 Vernielingen in Bakkeveen
05-07-2011 Foarwurkerwei dinsdag en woensdag afgesloten
30-06-2011 Nieuw bushokje in aantocht
30-06-2011 Opening Mjumsterwei wordt uitgesteld
21-06-2011 Inspraak gevraagd op concept-dorpsvisie
13-06-2011 Presentatie rapport Koningsdiep woensdag 15 juni
22-05-2011 Schoonmaak Brink gaat nu niet door
28-03-2011 Agenda Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang 11 april
28-03-2011 Notulen ALV Plaatselijk Belang 12 april 2010
03-03-2011 Dorpsvlag Bakkeveen
26-02-2011 Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Bakkeveen
10-12-2010 Impressie AED cursussen Bakkeveen
16-10-2010 Informatieavond Mjumsterwei dinsdag a.s.
22-08-2010 Oproep buurtbeheer: klachten/suggesties voor gemeente
22-06-2010 Ledenwerving Plaatselijk Belang
22-06-2010 Aankondiging – onthulling tegel voor Evert Russchen
03-05-2010 Stille tocht Bakkeveen (dodenherdenking 4 mei)
26-03-2010 Algemene Ledenvergadering PB Bakkeveen
31-01-2010 Woon Friesland stopt bouwprojecten in Bakkeveen
15-01-2010 Bijeenkomst dorpsvisie 19 januari is afgelast