Dorpsvisie Voorzieningen

Plaatselijk Belang Bakkeveen werkt aan de vernieuwing van de dorpsvisie. Daartoe zijn 4 werkgroepen ingesteld (lees in de Slûswachter op pagina 35 en verder, klik hier).
Op deze pagina vind je het onderwerp “voorzieningen“. Het is een heel breed begrip en sinds de participatiewetgeving wordt er ook inzet van burgers verwacht. We hebben daar hopelijk voldoende rekening mee gehouden.

We hebben je hulp nodig

Onderstaand vind je een hele opsomming van allemaal zaken die met voorzieningen in Bakkeveen te maken hebben. Van elk onderdeel is aangegeven wat we ermee willen. Daar hoef je het helemaal niet mee eens te zijn. Daarom kun je in de vakjes onder de tekst jouw reactie invullen. Hoe uitgebreider de reactie, des te beter we die kunnen verwerken. En … we zouden ook wel eens belangrijke zaken vergeten kunnen zijn. Deze graag toevoegen !
Als we een voldoende draagvlak voor de onderwerpen hebben, gaan we de zaken samenvoegen om een goede beschrijving van de behoefte aan voorzieningen te maken. Onderstaande lijsten blijven in de bijlage. Let ook op de kolommen “prio” van prioriteit (hoeveel haast moeten we hiermee maken) en “haalbaarheid” (hoe gemakkelijk is het om het voor elkaar te krijgen).

Anonimiteit
We vragen in het formulier wel jouw naam en emailadres in te vullen. Want als we nog even met je contact op willen nemen voor nadere uitleg of begrip, moet dat kunnen. We zullen jouw reacties misschien wel publiceren voor andere dorpsgenoten, maar dan halen we de naam weg bij jouw reacties (dus anoniem voor derden).

Reageren
We verwachten jullie gewaardeerde reactie uiterlijk 31 december. Je krijgt bij verzending ook een kopietje in je eigen mailbox (op het emailadres wat je hebt opgegeven). Je kunt vrije tekst intypen in de daarvoor bestemde tekstvakken.

En dan nu het formulier:

Nieuws

19-06-2024 Burgemeester: maak kennis.
07-06-2024 Burgemeester: maak kennis.
17-04-2024 Uitnodiging Workshop over Lelylijn
09-04-2024 Nieuws voor de Opsterlandse dorpen
08-04-2024 Dorpsvisie online beschikbaar
16-03-2024 ALV PB begint om 19:30 uur a.s. maandag
08-03-2024 Uitnodiging ALV Plaatselijk Belang
15-10-2023 Aanvragen Dorpsbudget kan nog!
20-07-2023 Nieuwsupdate van Plaatselijk Belang
24-05-2023 Bakkeveen heeft nieuwe buurtagent
17-03-2023 Omgevingsvisie Opsterland
06-03-2023 Ledenvergadering Plaatselijk Belang
24-02-2023 Ledenvergadering Plaatselijk Belang
17-02-2023 Sportaccommodatie voor de toekomst ….
29-06-2022 Bekijken inrichtingsschetsen Koningsdiep
01-06-2022 Dorpsspiegel al ingevuld ?
29-04-2022 TIP: vlag Bakkeveen verkrijgbaar (vanaf 14 mei)
12-04-2022 Bestuurswisseling PB Bakkeveen
25-03-2022 ALV Plaatselijk Belang Bakkeveen
31-01-2022 Politieke avond 7 febr. afgelast
19-10-2021 Aanvragen dorpsbudget
26-08-2021 Gemeentegids afhalen bij TIP
03-05-2021 Hoe denkt u over aardgasvrij wonen?
21-12-2020 Kerstactiviteiten voor jeugd
04-09-2020 Infoavond: nieuwbouw Aylvalân
22-05-2020 Speeltuinen: en dat is 3 !
06-05-2020 4 mei herdenking begraafplaats
18-03-2020 Afgelast: Bijeenkomst Woningbouw plan Aylvalan
13-03-2020 Afgelast: ALV Plaatselijk Belang
07-03-2020 ALV Plaatselijk Belang
04-03-2020 Bijeenkomst Woningbouw plan Aylvalan
29-01-2020 Inloopbijeenkomst herinrichting Mjumsterwei
29-01-2020 Impressie herdenking “levenslicht”
25-01-2020 Levenslicht: herdenking Holocaust op De Brink
22-12-2019 Uitkeringen Vlooienmarkt tijdens BakkeveensterAvond 2019
21-11-2019 ’t Hummelhofke is klaar !
16-11-2019 Vorderingen Hummelhofke
13-11-2019 Speeltuinen project vordert
30-10-2019 Textiel inzameling – wat nu ?
28-10-2019 Textiel inzameling
04-10-2019 Onderhoud recreatieve fietspaden
18-09-2019 Speeltuin nieuws
29-04-2019 Speelplan Bakkeveen 2019
11-04-2019 Inloopbijeenkomst verbeteren Mjûmsterwei
10-03-2019 Wethouder Anko Postma spreekt bij ALV van PB
01-03-2019 ALV Plaatselijk Belang Bakkeveen
02-11-2018 verslagje infoavond nieuwbouw Bakkeveen
21-10-2018 Bouwen in Bakkeveen: a.s. woensdag !
29-04-2018 Doarpstún groeit
14-04-2018 Bebouwde kom weer hersteld