Dorpsvisie Voorzieningen

Plaatselijk Belang Bakkeveen werkt aan de vernieuwing van de dorpsvisie. Daartoe zijn 4 werkgroepen ingesteld (lees in de Slûswachter op pagina 35 en verder, klik hier).
Op deze pagina vind je het onderwerp “voorzieningen“. Het is een heel breed begrip en sinds de participatiewetgeving wordt er ook inzet van burgers verwacht. We hebben daar hopelijk voldoende rekening mee gehouden.

We hebben je hulp nodig

Onderstaand vind je een hele opsomming van allemaal zaken die met voorzieningen in Bakkeveen te maken hebben. Van elk onderdeel is aangegeven wat we ermee willen. Daar hoef je het helemaal niet mee eens te zijn. Daarom kun je in de vakjes onder de tekst jouw reactie invullen. Hoe uitgebreider de reactie, des te beter we die kunnen verwerken. En … we zouden ook wel eens belangrijke zaken vergeten kunnen zijn. Deze graag toevoegen !
Als we een voldoende draagvlak voor de onderwerpen hebben, gaan we de zaken samenvoegen om een goede beschrijving van de behoefte aan voorzieningen te maken. Onderstaande lijsten blijven in de bijlage. Let ook op de kolommen “prio” van prioriteit (hoeveel haast moeten we hiermee maken) en “haalbaarheid” (hoe gemakkelijk is het om het voor elkaar te krijgen).

Anonimiteit
We vragen in het formulier wel jouw naam en emailadres in te vullen. Want als we nog even met je contact op willen nemen voor nadere uitleg of begrip, moet dat kunnen. We zullen jouw reacties misschien wel publiceren voor andere dorpsgenoten, maar dan halen we de naam weg bij jouw reacties (dus anoniem voor derden).

Reageren
We verwachten jullie gewaardeerde reactie uiterlijk 31 december. Je krijgt bij verzending ook een kopietje in je eigen mailbox (op het emailadres wat je hebt opgegeven). Je kunt vrije tekst intypen in de daarvoor bestemde tekstvakken.

En dan nu het formulier:

Nieuws

28-10-2016 Plaatsing bladkorven en bladveegschema
17-10-2016 bladkorven: hoeveel en waar ?
07-10-2016 Hondenpoepzakhouder terug van weggeweest
09-09-2016 Bankjes langs Hepkemapaad
08-09-2016 Glasvezel komt eraan ???
09-08-2016 Getuigen gevraagd vernielingen Dúnsân-gebied
08-07-2016 Willen hondeneigenaren reageren ?
04-05-2016 Verhalen uit de oorlog
07-04-2016 Agenda ALV Plaatselijk Belang
28-01-2016 Hulp gevraagd n.a.v. vernielingen
20-11-2015 Afsluiting Foarwurkerwei
09-07-2015 Alcohol verbod Bakkeveen
08-07-2015 Vandalisme in de media
07-07-2015 Vandalisme in de zomermaanden, hulp gezocht!
24-06-2015 Dunsan fase verder
04-06-2015 Bestrijding hondenpoep in Bakkeveen
11-04-2015 Blijft de buurtbus rijden ?
07-04-2015 Uitnodiging A.L.V. Plaatselijk Belang
13-03-2015 NL-Doet actie de Brink
08-03-2015 Projecten? Geld is er !
05-02-2015 Meepraten over toekomst Bakkeveen
23-01-2015 Inloop/informatieavond Dúnsân
18-01-2015 Enquête hondenpoep
20-11-2014 Vandalisme
17-09-2014 Subsidie oudejaarsactivteiten
06-08-2014 Onderhoud Sluis
11-06-2014 Overleg over Mjumsterwei
17-03-2014 NL doet: schoonmaken de Brink
16-03-2014 Herverdeling wijkagenten
21-02-2014 Onderzoek veiligheid Mjumsterwei
05-02-2014 Ontwikkelingen hoek Mjumsterwei/Tsjerkewal
10-01-2014 Bloembakken opknappen op de Brink
22-11-2013 nieuws fietspad Oude Bos
20-06-2013 Plant, Win & Pluk
16-04-2013 Agenda ALV Plaatselijk Belang
27-03-2013 Nieuwe datum Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang
13-03-2013 Cursus lokale politiek
13-03-2013 Schoonmaak Brink 16 maart gaat niet door
21-02-2013 Voorontwerp bestemmingsplan Bakkeveen: bebouwde kom
12-02-2013 Vrijwilligers gezocht voor opknappen van de Brink
07-01-2013 Vrijwilligers gezocht voor fietsknelpunten inventarisatie
21-11-2012 Een start voor Dunsan?
12-09-2012 Contributie Plaatselijk Belang wordt geind
11-09-2012 Melding onderhoudsklachten voor gemeentebedrijf
06-06-2012 Vijver blijft
03-06-2012 aanbieden dorpsvisie aan B&W en gemeenteraad
25-05-2012 Stand van zaken rond de vijver
27-04-2012 Vijver weer gevuld
20-04-2012 Brug Slotsdraai wordt breder
20-04-2012 Nog even geduld met de vijver