Levenslicht: herdenking Holocaust op De Brink

Het monument “Levenlicht” staat op dinsdag 28 januari van 17 tot 19 uur op pleintje voor café De Brink.

Op 27 januari 2020 is het 75 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz, hét internationale symbool van de Holocaust, werd bevrijd. In heel Nederland zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog Joden, Roma en Sinti vervolgd, gedepor-
teerd en vermoord. Zij waren plaatsgenoten en buren. Om stil te staan bij de Nederlandse slachtoffers van de Holocaust in hun eigen woonplaats, is van 22 januari tot en met 2 februari in heel het land LEVENSLICHT te zien: een tijdelijk lichtmonument.

Met in totaal 104.000 lichtgevende stenen – gelijk aan het aantal slachtoffers uit Nederland – staat het kunstwerk symbool voor de impact van de Holocaust. De stenen zijn verdeeld over verschillende gemeenten waar Joden, Roma en Sinti woonden. Ook uit Opsterland zijn zij tijdens de Tweede Wereldoorlog weggerukt en vermoord. In het donker lichten de stenen op en ‘ademen’ in licht. Daarmee symboliseren ze het leven dat nu in onze gemeente gemist wordt.

In de gemeente Opsterland staat het lichtmonument:

  • 26, 27 en 31 januari en op 1 en 2 februari bij museum Opsterlân in Gorredijk
  • donderdag 30 januari in Beetsterzwaag,
  • woensdag 29 januari in Ureterp en
  • dinsdag 28 januari in Bakkeveen

steeds van 17 tot 19 uur.

Het lichtmonument staat op De Brink tussen 17 en 19 uur. Om 18:30 uur zal Johan Sieswerda een herdenking uitspreken. Iedereen is welkom om stil te staan bij het leed van de slachtoffers en uitdrukking te geven de overtuiging dat zo’n proces zich nooit weer mag voltrekken !

Historische vereniging Bakkeveen
Plaatselijk Belang Bakkeveen

Meer info: www.opsterland.nl/Projecten/75_jaar_vrijheid/Levenslicht

 

Geplaatst in: Bakkeveen, Historie, Plaatselijk Belang

Geef een reactie