Uitnodiging ALV Plaatselijk Belang

Alle leden van de Vereniging Plaatselijk Belang zijn van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse ALV op maandag 18 maart 2024, om 19:30 in MFC “Dúndelle”.

Na de Pauze is er een algemeen deel waar ook niet-leden van de vereniging welkom zijn.

Hieronder vindt u de agenda voor deze avond. Hopelijk zien we u op maandag 18 maart!

Agenda ALV Plaatselijk Belang Bakkeveen

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Jaarverslag 2023, inclusief presentatie van de vernieuwde Dorpsvisie*
 4. Financieel verslag penningmeester 2023
 5. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuw lid
 6. Begroting 2024
 7. Bestuursverkiezing
  Aftredend en niet herkiesbaar: Wychard Draaijer
  Eventuele nieuwe kandidaten zullen vooraf via de website aangekondigd worden.
  Namen van (tegen)kandidaten kunnen tot minimaal 24 uur voor de ledenvergadering worden ingeleverd bij de voorzitter: Frans Mulder, Stoukamp 17. Een kandidatuur dient schriftelijk te worden ingeleverd, voorzien van minimaal 10 handtekeningen van leden van Plaatselijk Belang.
 8. Rondvraag en sluiting

Pauze

Algemeen informatief deel (ca 21:00 tot 22.00 uur), vrij toegankelijk, ook voor niet-leden.

Rico Bade, verkeersdeskundige van gemeente Opsterland zal iets vertellen over de diverse mogelijkheden voor verkeersremmende maatregelen.

* Belangstellenden kunnen de Dorpsvisie vooraf opvragen door een mail te sturen aan Plaatselijk Belang ([email protected]).

Bestuur Plaatselijk Belang Bakkeveen

Geplaatst in: Plaatselijk Belang

Geef een reactie