Nieuwsupdate van Plaatselijk Belang

In de maanden juli en augustus komt er geen Sluswachter uit waarin wij u op de hoogte kunnen houden over zaken die ons dorp aangaan. Om u geïnformeerd te houden delen wij graag het volgende met u.

Afgelopen maandag, 17 juli jl. heeft Plaatselijk Belang in ons gemeentehuis in Beetsterzwaag gesproken met de heer Durk Durksz en Rob Jonkman, beide wethouder en Hotze Mellema, ambtenaar.

Allereerst hebben we kort gesproken over de vernieuwde Brink, de uitstraling die het heeft en de geluiden die we vanuit het dorp horen over de ervaringen met het “shared space” plein. Over het algemeen horen we overwegend positieve reacties uit het dorp. Na de zomer zal een evaluatie plaatsvinden.

We hebben onze zorgen geuit over het bouwproject aan de Aylvalân. Er lijkt maar geen schot in de zaak te komen. De heren geven aan dat wanneer het huidige stikstofbeleid blijft gehandhaafd en er elders stikstof kan worden opgekocht er een stip aan de horizon verschijnt om de wijzing van het bestemmingsplan van het project aan te vragen. De besluitvorming over het stikstofbeleid zal in september door ons huidige demissionaire kabinet worden gedaan. Laten we hopen dat de Tweede Kamer het stikstofbeleid niet controversieel verklaart zodat we stappen vooruit kunnen maken.

In het nieuwe schooljaar mogen we spreken van 1 school, Skoalle de Dunwizer. Alle kinderen worden gehuisvest in het gebouw van voormalig CBS Betrouwen en de 2 noodgebouwen. De sloopprocedure voor het leegstaande gebouw waarin De Oanrin was gevestigd is gestart. Het gebouw wordt in de loop van dit jaar afgebroken.

De huidige gymzaal is afgeschreven. Er is in het dorp al een werkgroep actief die een grote ambitie heeft tot het realiseren van een nieuwe sportaccommodatie. De heer Jonkman heeft aangegeven dat de gemeente vooralsnog niet voornemens is om hier geld in te steken. Er zijn wellicht mogelijkheden wanneer een vereniging zich meldt met een goed plan. Vanuit die invalshoek kan er naar gekeken worden. We blijven ons als werkgroep en Plaatselijk Belang inzetten op het behoud van een indoor sportfaciliteit in ons mooie dorp.

Op zowel de Duerswaldmerwei als de Foarwurkerswei wordt (geluids)-overlast ervaren door te hard rijdend verkeer. Er wordt te hard gereden, er komen grote voertuigen langs. De conclusie luidt ook dat de overlast vaak komt van de weggebruikers zijn die bekend zijn met de route. De aanpak van snelheidsbeperkende maatregelen op de Duerswaldmerwei is toegezegd, echter is er nog geen contact geweest met de buurt aldaar of het Plaatselijk Belang. De gemeente gaat hier achteraan.

Al met al is het goed om elkaar op de hoogte te houden, elkaar te zien en zaken met elkaar te delen en bespreken.

Plaatselijk Belang Bakkeveen

Geplaatst in: Plaatselijk Belang

1 reactie op “Nieuwsupdate van Plaatselijk Belang

  1. Anna Geertsma zegt:

    Wij zouden ook graag zien dat de gemeente reageert op (in ieder geval) twee meldingen aan de Foarwurker Wei m.b.t. onveilige situaties voor voetgangers en fietsers n.a.v. verkeer dat te hard rijdt. Is er nu een soort van gezamenlijke kwestie/communicatie richting gemeente gezien uw bericht?

Geef een reactie