Uitkeringen Vlooienmarkt tijdens BakkeveensterAvond 2019

Afgelopen vrijdag 20 december 2019 heeft Vlooienmarkt-Bakkeveen weer haar jaarlijkse donaties bekend gemaakt. Traditiegetrouw gebeurde dit tijdens de Bakkeveenster Avond. Deze avond is traditioneel medio november, maar dit jaar een maand later en in de tent van PuurBakkeveen. Tijdens deze avond hebben ca 125 personen deelgenomen aan de Bakkeveenster variant van de pubquiz. Winnaar was team BABS met 86 punten.

Rode draad tijdens deze avond is de bekendmaking van de donaties van de vlooienmarkt. De donaties bestaan uit de volgende 2 soorten:

  • Vrijwilligers van de vlooienmarkt verdelen in totaal het vaste bedrag van € 16.000,– naar verhouding van het aantal gemaakte uren. Er zijn ruim 1000 uren gemaakt en dat levert een uurtarief op van € 15,–. Er zijn afgelopen jaar precies 30 vrijwilligers actief geweest. De ene heeft meer gewerkt dan de andere; iemand is maar anderhalf uur aanwezig geweest en een ander komt zelfs op 148 uren. Daarom lopen de bedragen per vrijwilliger uiteen van € 23,- tot € 2228,–. Sommige vrijwilligers hebben geld aan meerdere organisaties gedoneerd. De resultaten staan in de tabel hieronder.
  • Organisaties vragen geld voor specifieke projecten. Het bestuur van Stichting Vlooienmarkten Bakkeveen beoordeelt de aanvragen en stelt vervolgens geld beschikbaar: meestal het bedrag wat wordt gevraagd, soms wat minder en in een enkel geval wat meer.
    Dit jaar zijn er 3 aanvragen niet gehonoreerd. De resultaten staan in de tabel hieronder.
  • Met bovenstaande is niet alle geld van 2019 uitgekeerd. Er wordt € 12.000,– toegevoegd aan de spaarpot voor grotere tastbare en duurzame projecten.
  • Plaatselijk Belang keert jaarlijks ook geld uit: het dorpsbudget. Voor de volledigheid zijn deze bedragen ook in onderstaand overzicht opgenomen. De bekendmaking van deze bedragen heeft begin november al plaatsgevonden via ons dorpsblad De Slûswachter.
Organisatie vlooi-project PB dorpsbudget vlooi vrijwilliger Totaal
Gezamenlijke collecteweek 180 € 180
Volkstuinvereniging De Twakamp 250 € 250
Koningsdag commissie 300 € 300
Sprookjesbos evenement 330 € 330
TIP-kerstwandeling 400 € 400
Sinterklaas intocht 500 € 500
De Laatste Eer: lichtjesavond 500 200 € 700
Speel-o-theek: nieuw speelgoed 500 250 € 750
Vrouwen van Nu: 75 jarig jubileum 750 € 750
Aldjiersploeg: verlichting over de vaart 752 € 752
Vlooienmarkt 806 € 806
Natuurvereniging voor 100 nestkastjes 1.000 € 1.000
Evenement 90 jaar Nij Bigjin “Allo Allo”(toneelver.) 1.000 € 1.000
Vitesse88 Duivensport 1.075 € 1.075
TIP Crea- & smulmarkt 1.220 € 1.220
Warmtecamera voor EnergieWijs Bakkeveen 1.000 750 90 € 1.840
Griezeltocht (Halloween) 500 1.347 € 1.847
LEEF jeugdtoneel (Theaterdiner “Over de kook”) 750 1.121 € 1.871
Buurtvereniging NAS (speeltuin) 500 1.498 € 1.998
Fittesten Blue Zone 1.000 1.000 € 2.000
PuurBakkeveen evenementen 2.500 € 2.500
Familiemiddag DodoFestival 1.000 1.668 € 2.668
Voetbalvereniging 5.773 € 5.773
Gezamenlijke speeltuinen Bakkeveen 10.000 2.000 € 12.000
Totaal € 21.500 € 5.010 € 16.000 € 42.510

 

Geplaatst in: Plaatselijk Belang, vlooienmarkt_2019

Geef een reactie