Infoavond: nieuwbouw Aylvalân

Plaatselijk belang organiseert samen met de gemeente Opsterland en stedenbouwkundig bureau RHO opnieuw een informatieavond over de toekomstige nieuwbouw aan de Aylvalân in Bakkeveen.

Tijdens de vorige avond heeft RHO haar plannen gepresenteerd en vervolgens de feedback uit de zaal verzameld. Met die feedback is inmiddels een aangepaste versie van het plan gemaakt. Hierbij is ook rekening gehouden met het “betaalbaar” blijven van de kavels.

Alle drie de partijen vinden het wederom belangrijk om u te informeren en om van u te horen.

U bent van harte welkom op woensdag 16 september aanstaande om 20.00 uur in recreatiecentrum Dúndelle aan de Mjûmster Wei 16 in Bakkeveen.

Tijdens de avond zullen uiteraard de richtlijnen van het RIVM nageleefd worden. Dit betekent dat er voldoende afstand tussen de aanwezigen moet zijn, het aantal plaatsen beperkt is en dat u zich voor deze avond moet aanmelden. Dit kan door het sturen van een mail naar [email protected]. In de mail dient u de namen van alle personen die komen op te geven.

Let op! Zonder aanmelding kunt u de avond niet bijwonen. Mocht het aantal aanmeldingen te groot zijn voor 1 avond, dan zal er een tweede informatieavond komen.

Werkgroep Wonen Bakkeveen

Geplaatst in: Plaatselijk Belang

Geef een reactie