Bestuurswisseling PB Bakkeveen

In de ALV van dinsdag 5 april 2022 is Jannie Tjassing na 6 jaar (2 termijnen) afgetreden als voorzitter van Plaatselijk Belang Bakkeveen.

In die 6 jaar zijn heel wat zaken gerealiseerd, waaronder het vernieuwen van de speeltuinen, renovatie Mjumsterwei en behoud van het zwembad en dorpshuis en het wandelrondje om Bakkeveen en de hopelijk binnenkort te realiseren renovatie van de Brink en fietspaden tussen Bakkeveen en Wijnjewoude.

We bedanken Jannie voor haar enorme inzet en de energie waarmee zij haar voorzittersrol heeft uitgevoerd en de contacten met vele externe partijen (met name de gemeente) die zij heeft onderhouden! Binnen het bestuur is afgesproken dat Frans Mulder de voorzitterstaken van Jannie zal overnemen.

Tijdens de ALV is Rommy Schaafsma voorgesteld als nieuw kandidaat bestuurslid en met algemene instemming is zij toegetreden tot het bestuur. Hiermee is het bestuur weer compleet en kunnen we op volle sterkte verder.

De samenstelling van het bestuur is nu als volgt:

  • Frans Mulder (voorzitter) 06 30653272
  • Wychard Draaijer (Penningmeester) 06 46181205
  • Josien Meulenhoff (Secretaris) 06 19544949
  • Sylvia Andringa (lid)  0516 785174
  • Nienke Okkema (lid) 06 25060866
  • Rommy Schaafsma (lid) 06 51054722
  • Fokke Jan van Veen (lid) 06 54221508

Vragen aan Plaatselijk Belang kunt u altijd stellen via ons emailadres [email protected] of door contact met een van de bestuursleden op te nemen.

Wilt u meer weten over Plaatselijk Belang Bakkeveen dan kunt u dat vinden op  www.bakkeveen.nl/pb.
Bent u nog geen lid en wilt u dat wel graag worden dan vind u daar ook een aanmeldformulier.

Bestuur Plaatselijk Belang Bakkeveen

Geplaatst in: Plaatselijk Belang

Geef een reactie