Hoe denkt u over aardgasvrij wonen?

Inwoners van de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland worden gevraagd naar hun situatie over aardgasvrij wonen via een online enquête. De OWO-gemeenten nemen de resultaten van deze enquête mee bij het opstellen van de Transitievisie Warmte 2021.

De meeste mensen gebruiken op dit moment nog aardgas om te koken en hun woning te verwarmen. Maar het gebruik van aardgas is niet duurzaam. In het Klimaatakkoord is daarom afgesproken dat in 2050 huizen en gebouwen in Nederland aardgasvrij zijn. Ook de OWO-gemeenten bereiden zich voor op een toekomst zonder aardgas.

Start Transitievisie Warmte
Elke gemeente moet eind 2021 een Transitievisie Warmte klaar hebben. In deze visie komt te staan hoe de gemeente de overstap naar aardgasvrij de komende 30 jaar gaat aanpakken. Hiervoor is de inbreng van inwoners belangrijk. Er kan immers niet worden besloten welke buurten er klaar voor zijn -of juist nog niet-  zonder te weten wat er al wordt gedaan door de inwoners aan aardgasvrij wonen en wat de meningen en verwachtingen hierover zijn. Wat is een logisch moment voor een buurt om over te stappen naar aardgasvrije warmteoplossingen? En wat zijn de mogelijke alternatieven? De antwoorden hierop komen in de Transitievisie Warmte 2021 die de OWO-gemeenten de komende maanden gaan opstellen.

Enquête
De enquête staat vanaf vrijdag 23 april drie weken online. Inwoners vinden de enquête en meer informatie via de eigen website van de gemeente www.opsterland.nl/warmtetransitie).
Voor meer informatie over de enquête en het participatietraject kunnen inwoners terecht bij SAMEEN via [email protected]. SAMEEN is een projectbureau en begeleidt de OWO-gemeenten bij de warmtetransitievisie.

Geplaatst in: Plaatselijk Belang

Geef een reactie