Fr.C.P.B.

Friese Christelijke Plattelandsvrouwen Bond Bakkeveen (stand september 2019)

Bestuur

1e Voorzitter

Japke van der Weij

0516 – 541665

2e Voorzitter  

Janny van der Veen

06-2264 5846

Secretaresse

Rinske Haanstra

0516-541630

Penningvrouw

Anje Spriensma

0516-423013

Notuliste

Griet Bouma

0516-481833

Catering

Fokje Terpstra

0516-542201

 

—–

—–

Algemene website: www.vrouwennetfryslan.nl

Activiteiten seizoen 2019-2020: klik hier

Excursies afgelopen periode: klik hier (laatst toegevoegd excursie Kijlstra taxivervoer 20 nov 2018)

Bijeenkomsten afgelopen seizoen: klik hier

Nieuws

20-06-2021 ZOMERBORREL
28-08-2019 Seizoensprogramma Fryske C.P.B.
27-09-2018 C.P.B. Jaarprogramma 2018-2019
28-03-2018 Fr.C.P.B.: Extra lezing, Claudia Drost
05-02-2018 Excursies van Fr. C.P.B.
05-02-2018 CPB-Bakkeveen: seizoen 2017-2018
06-09-2016 Jaarprogramma Fr.C.P.B.
29-04-2016 CPB activiteiten in de maand april
04-04-2016 C.P.B.-nieuws maart/april 2016
04-01-2016 Verslag bijeenkomst Fr. C.P.B.
03-12-2015 CPB: verslag van activiteiten
28-10-2015 CPB: verslag Rayonvergadering
06-10-2015 CPB: bijeenkomst met dhr. Akkerman
21-09-2015 Excursie naar Knooptentoonstelling
02-09-2015 Activiteiten CPB-Bakkeveen
01-04-2015 CPB vergadering 10 maart 2015
20-02-2015 Gezamenlijke bijeenkomst 10 febr.
28-01-2015 Jaarvergadering 13-1-2015
27-12-2014 Advent viering CPB
02-12-2014 CPB vergadering 26 november 2014
30-10-2014 Rayonvergadering 2014
04-10-2014 Jaarprogramma 2014-2015
30-09-2014 CPB vergadering op 23 sept 2014
01-05-2014 CPB: Paasviering & Binningsdei
01-04-2014 CPB vergadering op dinsdag 25 maart
01-03-2014 CPB: Activiteiten februari
01-02-2014 50 jaar CPB
03-01-2014 Adventviering CPB
01-12-2013 CPB vergadering dinsdag 12 nov 2013
24-10-2013 Verslag CPB te Ureterp