Adventviering CPB

Friese Christelijke                                                                                            Plattelandsvrouwen Bond                                                                                            Afdeling Bakkeveen.

Adventviering  op 17 december 2013

Voorzitter van deze avond Jeltje Heida heet ons allen hartelijk welkom en in het  bijzonder de zanggroep MuzieSen en Kiertje Flapper die op het orgel onze samenzang zal begeleiden.

De adventkaarsen worden aangestoken met de tekst: “laten ook wij onze lampen brandende houden”.

Daarna kan iedereen een waxinelichtje aansteken bij de kaarsen. Er is deze avond een advent liturgie met veel samenzang, zang van MuzieSen en  declamaties. Een ontroerend Kerstverhaal wordt verteld door Tine Faber, en de avond wordt afgesloten met de Zegenbede:

U bent voor mij, waarheen ik ga in mijn toekomst.
U bent achter mij, vanwaar ik kom in mijn verleden.
U bent bij mij, waar ik ben in het heden.
Heer wees voor ons en leidt ons, wees onder ons en draag ons,
wees boven ons en zegen ons.

Volgende bijeenkomst
Dinsdag 14 maart hebben we de Jaarvergadering en die wordt gehouden in het bijgebouw van de Geref. Kerk  De Mande, Tjêrkewâl 20 te Bakkeveen.

Aanvang 19.30 uur en ook u bent van harte welkom.

 

Geplaatst in: Fr.C.P.B.

Geef een reactie