CPB-Bakkeveen: seizoen 2017-2018

Afdelingsbestuur: klik hier

Jaarprogramma 2017-2018 van CPB Bakkeveen met daarbij de verslagen van de bijeenkomsten.

De bijeenkomsten worden gehouden in de zaal van “De Mande” aan de Tsjerkewâl 20 te Bakkeveen; aanvangstijd: 19.30 uur tenzij anders vermeld. Iedereen is bij ons van harte welkom.

Datum/OnderwerpVerslag
Dinsdag 19 sept 2017
Broodproject Roemenië
Mevr. S. Havinga (Marum)

Onze eerste ledenvergadering van de CPB in de Mande dit nieuwe seizoen. Mevr. S. Havinga uit Marum was onze gastspreker. Na welkom- bijbellezing- meditatie en mededelingen kreeg zij het woord.

Zij is vrijwilliger van de Stichting Groningen, Friesland en Drenthe voor Roemenië. Er wordt door deze stichting hulp aan de allerarmsten van Roemenië gegeven. Vier keer per jaar rijden  er vrachtwagens vol levensmiddelen, medicijnen, kleren enz. naar Roemenië.
Onvoorstelbaar hoe veel armoede daar is! Je kunt het vergelijken bij ons in de jaren 30 van de vorige eeuw.

Het was een indrukwekkende, maar ook fijne avond. Japke sloot de ledenvergadering met een gedicht en wenste ons wel thuis.

Donderdag 19 oktober
Rayonvergadering                                                    

De ledenvergadering was op donderdag 19 oktober in de Uthôf in Siegerswoude. We hadden die gezamenlijk met Ureterp en Siegerswoude/De Wilp. Deze avond werd ingevuld door de zanggroep Langedijke uit Oosterwolde.

Na welkom en meditatie ging de groep voor ons optreden. Ze brachten mooie liederen ten gehore, van Fries – Stellingwerfs –Nederlands  tot Engels.

Meezingers met o.a. een aantal liedjes uit Ja zuster, Nee zuster. Leuke schetsjes met veel humor er tussen door.

Ellie v.d. Hoog sloot de avond met gebed en wenst ons wel thuis. Het was een hele mooie ontspannen avond.

 Dinsdag 14 november   Trouwen vroeger en nu

Mevr. Gildemacher (Joure)

 

Bij binnenkomst was er eerst koffie. Na welkom, bijbellezing, meditatie en verdere mededelingen kreeg de spreker mevr. Gildemacher uit Joure het woord. Haar verhaal ging over “trouwen in vroegere tijden”.

Zij kwam binnen in Fries kostuum compleet met oorijzer. Ze liet later aan ons  zien hoeveel lagen kleding  ze droeg. Ook het oorijzer was in laagjes “opgebouwd”. Het aankleden neemt een uur in beslag.

Na de pauze heeft ze ons met  beelden laten zien wat de gewoonten vroeger waren en hoe men vroeger trouwde. Gewoonten van enkele eeuwen geleden maar ook had ze beelden van brieven waarin o.a. was te lezen hoe haar pake haar beppe  vroeg of ze met hem wilde verkeren.

Aafke sloot de avond met een gedicht en wenste ons wel thuis. Het was een interessante en fijne avond.

Dinsdag 19 december   Kerstviering 

Doordat er deze avond ook een kerstbroodmaaltijd was kwamen we om 17.30 uur al bij elkaar. In een in kerstsfeer mooi versierde zaal kregen we bij binnenkomst eerst koffie of thee met iets lekkers erbij, en daarna werden  we hartelijk welkom geheten door de voorzitter van deze avond

Jeltje Heida. Deze avond werd  verzorgd door de kerstcommissie. We hadden deze avond een kerstliturgie met de titel  op weg naar kerst en waar we stil stonden bij de  geboorte van Jezus.

Er waren schriftlezingen, gebed, meditatie en gedichten die ook door een aantal leden werden gelezen, en we zongen kerstliederen onder orgelbegeleiding van Kiertje Flapper. Ook was er een optreden van het trio BAG zoals ze zichzelf deze avond noemden, want  die naam staat voor Baukje, Aafke  en Griet. Ze zongen deze avond een aantal kerstliederen voor ons,  a capella, en  heel mooi.

Er was in de tweede pauze een goed verzorgde broodmaaltijd met soep en verschillende soorten brood.

Tot slot was er het kerstverhaal  “Goeie genade” van Margreet Maljes gelezen  door Jeltje en we sloten de avond  met het zingen van  het “Ere zij God”  waarna Jeltje ons wel thuis, fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling wenste.

                     We kunnen terug zien op een fijne Kerstviering.

Dinsdag 16 januari 2018

Nieuwjaarsvieringen in andere landen

Dhr. Tigchelaar (Gorredijk)              

Dhr. J. Tigchelaar uit Gorredijk was deze avond onze gastspreker. Na welkom- bijbellezing –meditatie en verdere mededelingen kreeg hij het woord.

Jelke Tigchelaar heeft sinds 2002 een eigen onderwijsproject in Nepal: “Geef kinderen een kans”. Twee keer per jaar bezoekt hij die scholen in Nepal. Hij bezoekt elk kind die gesponsord  wordt thuis. Voor €25– gaat er een kind een jaar naar school. Daar wordt het schooluniform, schoolgeld, pennen, potloden en schriften van betaald. De school betaalt zelf de boeken. Met behulp van sponsors ondersteunt hij nu 150 kinderen.

Om dit project extra te financieren geeft hij lezingen.

De lezing van deze avond was de “Nieuwjaarsvieringen in andere werelddelen”.

Van deze feesten had hij video-opnamen meegenomen en konden we zien dat het er totaal  anders toegaat als bij ons met oud en nieuw.

Tigchelaar begon met de eerste viering van het Nepalees Nieuw Jaar. Zij vieren omstreeks half april hun Bisket Jatra, en dan begint voor hen het jaar 2073. Verder was er nog de viering van het Tibetaans Nieuw Jaar. Zij vieren half februari hun Losar en beginnen  dan aan het jaar 2152.

Japke  bedankt de spreker voor zijn boeiende verhaal en sluit deze avond af  met een gedicht en wenst ons wel thuis.

We kunnen terugzien op een fijne avond

Dinsdag 20 februari       Jaarvergadering
Verzorgd door eigen leden

Bij binnenkomst in een mooi versierde zaal kregen we eerst koffie. Na welkom-gebed-meditatie waren er de huishoudelijke zaken die bij een Jaarvergadering horen.Na de 1ste pauze was er  eerst  een gedicht, en vervolgens  foto’s herkennen van een aantal leden van onze vereniging. Ook was er een puzzel waar je bij een omschrijving bloemennamen moest invullen, en dat viel toch echt niet mee.

In de 2de pauze kregen we een hapje en een glaasje wijn of fris en waren er nog een paar activiteiten. Voor we de avond afsloten was er nog een bloemetje voor Jeltje Heida voor haar inzet voor de Kerstcommissie.

Dinsdag 20 maart          Paasliturgie

Op deze avond herdachten wij het sterven en Opstanding van Jezus Christus. We hadden die avond een liturgie met als titel DE ROTSEN GAAN OPEN

Bij binnenkomst was er eerst koffie en werden we welkom geheten door Japke en volgden we de liturgie. Er stond een tafel waar stenen op waren gelegd, en waxine lichtjes tussen waren gezet. Er waren Bijbellezingen, gedichten en een meditatie die verzorgd werden door Japke, Rinske en Janny en zongen we Paasliederen met orgelbegeleiding van Kiertje Flapper.
Voor de pauze herdachten we het lijden en sterven van Jezus

Na de Pauze werden de waxinelichtjes die bij de stenen stonden, aangestoken en vervolgden de liturgie met de Opstanding van Jezus Christus.

Woensdag 4 april           Binningsdei in de Lawei

Thema: “ Wat wie hat west

Dit thema had alles te maken met het feit dat het bondsbestuur van gewest Fryslân dit jaar werd opgeheven en ze dit het laatste jaar nog organiseren. ’s Morgens was Tineke Beishuizen -van de Libelle- te gast en gaf op humoristische wijze een lezing over haar werk en haar laatste boek.

Het middagprogramma stond in het teken van de Ontspanning. Er was een optreden van Cabaretgroep “Flexwerk” uit Groningen.
Zij maakten ons op humoristische en kritische wijze attent op wat hen zoal opvalt in de wereld.

Dinsdag 10 april
Extra: Claudia Drost
over vluchtelingen Lesbos
Jammer genoeg ging de extra geplande ledenvergadering door ziekte van Claudia Drost niet door.
Dinsdag  24 april
Op pedalen naar Rome.  Dhr. Meijer (Drachten)
Het was onze laatste ledenvergadering van dit seizoen en voor deze avond hadden we Dhr. Meijer uit Drachten uitgenodigd met het onderwerp: “op pedalen naar Rome”.
Hij vertelde met aanvulling van diabeelden over de fietstocht die hij en zijn vrouw naar Rome maakten. Na de eerste tocht in 2003 hebben ze de tocht nog wel een paar maal gefietst, maar de eerste keer dat je die haalt was toch heel bijzonder. Ook als christen vindt hij Rome heel belangrijk.
In deze tijd is Rome vooral bekend omdat daar de Paus zetelt, maar in het N.T. wordt Rome ook vaak genoemd, denk maar aan Paulus en Petrus, apostelen van Jezus Christus.

Japke bedankt dhr. Meijer voor zijn boeiende verhaal en wenst ons wel thuis en een goede zomer toe.

Donderdag 24 mei              Gezamenlijke avond
met de Vrouwen van Nu

Deze avond waren wij uitgenodigd voor een gezamenlijke avond van de Vrouwen van Nu.

Er was die avond een optreden van Kleintje cabaret bestaande uit 2 dames en 2 heren uit Oldeholtpade. Er waren afwisselend sketches en ze zongen liedjes uit het dagelijkse leven.

 Dinsdag 5 juni
Middagtocht           
Dit jaar gingen we naar het Openluchtmuseum It Damshûs en naar het Sudergemaal in Nij Beets (Museumgemaal en Galerie) en sloten de dag af met een diner in Piers Hiem in Nijbeets.

 

Geplaatst in: Fr.C.P.B.

Geef een reactie