CPB: bijeenkomst met dhr. Akkerman

Dinsdag 22 september was de eerste vergadering van dit seizoen.

Voorzitter van deze avond Jeltje Heida heet iedereen van harte welkom en in het bijzonder dhr. B. Akkerman uit Heerenveen. Na Bijbellezing, meditatie en mededelingen krijgt hij het woord.

Dhr. Akkerman schrijft korte verhalen in het Frysk. Hij schrijft humoristische maar ook verhalen met een serieuze ondertoon en enkele van die verhalen heeft hij voorgelezen en dat deed hij op boeiende wijze.

Jeltje sluit de vergadering met een gedicht van Fransiscus van Assisi.

 

Volgende ledenvergadering
Op 27 oktober is er een rayonvergadering m.m.v. Combo Fleur
Plaats: de Mande  – aanvang 19.45 uur

Excursiemiddag op dinsdag 3 november
We gaan dan naar maaltijd leverancier Van Smaak in Drachten. Vertrek 13.15 uur vanaf de Mande

Janny van der Veen

Geplaatst in: Fr.C.P.B.

Geef een reactie