CPB: verslag Rayonvergadering

Rayonvergadering van de CPB op dinsdag 27 oktober

De presidente heet de leden van Siegerswoude, Ureterp, De Wilp, Wijnjewoude en Bakkeveen hartelijk welkom en in het bijzonder Combo Fleur uit Burgum. Ook was er een welkom voor mevr. Burggraaff die als afgevaardigde van het hoofdbestuur aanwezig was.

Na meditatie en mededelingen gingen we met Combo Fleur op Wereldreis.

Tien vrouwelijke muzikanten onder leiding van dirigent Bert Otten en zijn vrouw als vertelster traden voor ons op in de kerkzaal van ‘de Mande’. Er waren 8 accordeonisten, een Tenor Saxofonist en één die een Euphonium bespeelde. Ook de dirigent zelf bespeelde een accordeon. Het combo had een repertoire voor een muzikale reis over de wereld. We kwamen o.a.terecht in Liverpool met ‘Penny Lane’ van de Beatles, we gingen naar Zweden met ‘Super Trouper’ van Abba en we deden ook Amsterdam aan met een smartlap van André Hazes met ‘De Vlieger’. Maar ook het serieuze muziek uit Rusland en het ‘Ave Maria’ lieten ze horen.

Na de Pauze werden er feesthoedjes uitgereikt en deden we een muziekquiz. Bij een muziekvraag werden er twee mogelijkheden genoemd en met hoedje op of af kon je kiezen uit het goede antwoord. Aan het eind van de avond zongen we samen nog het Bondslied en wenst de presidente ons wel thuis. We kunnen terugzien op een fijne avond.

Onze volgende ledenvergadering
is dinsdag 24 november en spreker deze avond is dhr. H. Bijlsma uit Drachten met het onderwerp: Schaatsenrijden ‘vroeger en nu’.

Deze vergadering wordt gehouden in het bijgebouw van  de Mande, Tjêrkewâl 20. Aanvang 19.30 uur en ook u bent van harte welkom.

Geplaatst in: Fr.C.P.B.

Geef een reactie