Verslag bijeenkomst Fr. C.P.B.

Friese Christelijke Plattelandsvrouwen Bond
Afdeling Bakkeveen.

 

Dinsdag 15 december was de Kerstviering met broodmaaltijd, vandaar we begonnen om 17.30 uur. We werden welkom geheten door de voorzitter van deze avond Jeltje Heida. Aan het begin van de avond was er eerst een moment stilte om het overlijden van Hilly Veenstra te gedenken. Zij was altijd een trouw lid en bestuurslid van onze vereniging geweest.

Daarna was er de Kerstviering met een  kerstliturgie die was geschreven door Joke Verweerd met de titel ‘Opluisteren‘. We hadden deze avond een koor, samengesteld door een aantal dames van onze eigen afdeling die een aantal liederen voor ons  zong. Kiertje Flapper begeleide ons deze avond op het orgel.

Volgende ledenvergadering
Dinsdag 12 januari is de Jaarvergadering.

Deze bijeenkomst wordt gehouden in het bijgebouw van de Geref. Kerk de Mande, Tjêrkewâl 20.

Aanvang 19.30 uur en ook u bent van harte welkom.

Geplaatst in: Fr.C.P.B.

Geef een reactie