CPB vergadering 10 maart 2015

CPB vergadering dinsdag 10 maart

De presidente Japke van der Weij heet iedereen van harte welkom en in het bijzonder onze gast van deze avond dhr. Jongsma uit Burgum.

Na gebed, bijbellezing, meditatie en notulen krijgt hij het woord, met het verhaal over 500 jaar emigratie “Van Menno Simons tot Evert van Benthem“.

Als je vroeger emigreerde was dat meestal uit bittere armoe of vervolging, zoals bij de pastoor Menno Simons die kerkhervormer werd, en daardoor vogelvrij werd verklaard. Eerst vlucht hij naar Polen, maar daar werd hij later ook vervolgd, en vertrok toen met volgelingen naar Amerika waar ze onder erbarmelijke toestanden een nieuw bestaan opbouwden.

Al de jaren daarna bleef er een landverhuizing opgang wat te maken had met de toestand hier in Friesland, zoals de veepest, aardappelziekte, en

weer later de afgescheidenen die het niet meer eens waren met de leer van de Hervormde kerk en die men het  leven hier onmogelijk maakten.

Een uitzondering was de 17e eeuw, die de Gouden eeuw werd genoemd en waar mensen met geld naar Amerika vertrokken om daar handel te drijven.

Na de 2e wereldoorlog zijn er ook veel voor een betere toekomst vertrokken naar Amerika, maar ook naar Canada en later nieuw Zeeland. Nu zijn er veel boeren zoals Evert van Benthem die niet genoeg ruimte, of om de regels naar het buitenland vertrekken, maar met dit verschil dat je nu wel geld moet meenemen, anders ben je in dat betreffende land niet welkom.

Japke bedankt dhr. Jongsma voor de boeiende lezing en nadat ze de vergadering heeft afgesloten wenst ze ons wel thuis.

De Biningsdei is de jaarlijkse ledenvergadering van C.P.B  Fryslân en is op woensdag 15 april in de Lawei te Drachten.  Thema van deze dag is “vrijheid”.
Voor de lezing ’s morgens is de organisatie Fier! Fryslân uitgenodigd met het onderwerp ”Ouderenmishandeling”.
Het middagprogramma staat in het teken van de “O” van ontspanning. Voor ons zal optreden Tet Rozendal met haar vertolking van “Mata Hari” de exotische danseres en vermeende spionne.

Middagtocht op dinsdag 2 juni
We gaan naar het Ot en Sien museum in Surhuisterveen met aansluitend een lopend buffet.

Geplaatst in: Fr.C.P.B.

Geef een reactie