Gezamenlijke bijeenkomst 10 febr.

Vergadering CPB op dinsdag 10 februari

Deze avond was een gezamenlijke vergadering met de Vrouwen van Nu. De presidente Japke van der Weij heet ons allen hartelijk welkom, en in het bijzonder de spreekster deze avond Baukje Koolhaas uit Wijnjewoude. We zingen lied 23b, en de meditatie gaat over  “de Heer is mijn herder” en sluit die af met het gedichtje  “Zie je mij wel?”.  Van de Vrouwen van Nu zijn er nog enkele mededelingen.

 

Na de pauze komt Baukje Koolhaas aan het woord met haar “koffer vol verhalen” dat ze boeiend en spannend aan ons kon overbrengen.

Jeltje Heida sluit deze goed bezochte vergadering met het “Onze Vader” uit het nieuwe liedboek en wenst een  ieder wel thuis.

 

 

Koffiemorgen op 23 februari
Gastspreker was Sietske Russchen hier uit Bakkeveen. Vanaf 2003 heeft ze een praktijk aan huis en werkt daarnaast als gezinshulpverlener bij de GGD in Groningen. Zij vertelde ons over de lichaamsgerichte therapieën  en coaching. Ze begeleid individuen, maar ook groepen. Zij liet ons een ademhalingsoefening  doen, en daar kwamen de meeste dames er achter dat goed ademhalen nog een hele kunst is. Later deden we ook nog een bekkenbodem oefening. Het werkte stimulerend om in groepsverband de oefeningen te doen. Het was een fijne en leerzame ochtend.

Geplaatst in: Fr.C.P.B.

Geef een reactie