CPB activiteiten in de maand april

CPB vergadering op dinsdag 19 april in de Mande

Op deze laatste ledenvergadering van dit seizoen heet voorzitter Jeltje Heida ons van harte welkom en in het bijzonder onze spreker deze avond dhr. H. Louwsma uit Stiens. Na bijbellezing- meditatie en notulen was er eerst nog een bestuurswisseling, en vervolgens kreeg dhr. Louwsma het woord. Hij was luchtvaartmeteoroloog en nu hij met pensioen is, heeft hij van “hoe kijk je naar het weer” zijn hobby gemaakt.

Vroeger, in de tijd van Jan Pelleboer en Hans de Jong waren er veel mensen in dienst om aan de hand van verkregen gegevens het weer op de kaart te zetten. Tegenwoordig gaat alles automatisch en zijn er praktisch geen mensen meer voor nodig. Via satellieten worden de weersomstandigheden over de gehele wereld opgevangen.
We kregen op boeiende wijze een beetje inzicht over hoe de weersverwachtingen worden voorspeld. In tegenstelling tot vroeger, zijn deze een stuk nauwkeuriger geworden, maar het weer voor over een aantal dagen vooruit te voorspellen komt toch vaak niet uit. Niets is zo onvoorspelbaar als het weer.
Jeltje bedankt dhr. Louwsma voor de boeiende lezing. Daarna zingen we nog een lied en  wenst ze een ieder wel thuis.

Middagtocht
We konden ons deze ledenvergadering opgeven voor een middagtocht op dinsdag 24 mei. Eerst gaan we naar het wasmachinemuseum in Opende. Daarvandaan gaan we als afsluiting van de middag naar “de Stripe” voor een diner.

Biningsdei op 5 april in de  Lawei in Drachten
We vierden het 80 jarig jubileum van de Bond. Iedereen die deze dag aanwezig was had een eigen corsage gemaakt, wat het extra feestelijk maakte.
Spreker ‘s morgens was de heer Sander de Rouwe, CDA gedeputeerde in de Provinciale Staten. Het thema waar hij over sprak was Herkenning. Dat woord betekent het  “opnieuw kennen, het waarnemen“. De herkenbaarheid van Chr. organisaties, zoals verenigingen, kerken en politieke partijen is dat nog van deze tijd? Hoe moeten we omgaan met de teruggang van leden en welke gevolgen heeft dit voor de maatschappij.

‘s Middags komt Rob Favier aan het woord, theoloog en cabatier. Hij heeft ons een fijne middag bezorgd. Het was een geslaagde dag.

Geplaatst in: Fr.C.P.B.

Geef een reactie