CPB vergadering op dinsdag 25 maart

De presidente Japke van der Weij heet iedereen van harte welkom,
en in het bijzonder onze gast deze avond Grietje Boersma- de Ruiter uit Drachten.
Na gebed, meditatie en de notulen is krijgt zij het woord,
en vertelt over haar schilderijen met bijbel voorstellingen.

Op de openbare lagere school kregen ze één keer in de week godsdienstles
van een dominee en kwam ze daardoor op al jonge leeftijd tot geloof.
Toen ze begon met schilderen werd ze hierdoor geinspireerd.
Ze vertelde op ontroerende wijze over haar leven waarin ze ook met tegenslagen kreeg
te maken, maar door haar geloof in Jezus behoudt ze haar vertrouwen in de toekomst.
Ze schrijf ook gedichten en gebeden die vaak gemaakt zijn naar aanleiding van haar schilderijen.
Zij sluit deze avond af met een gebed dat ook door haar was gemaakt.

 
Volgende bijeenkomst
Dinsdag 15 april is de laatste bijeenkomst dit seizoen en hebben we een Paasviering

Deze wordt gehouden in het lokaal van de Geref. Kerk de Mande, Tjêrkewâl 20.
Aanvang 19.30 uur en ook u bent van harte welkom.

Geplaatst in: Fr.C.P.B.

Geef een reactie