Jaarprogramma 2014-2015

CPB-Bakkeveen
Jaar programma

Seizoen 2014-2015

Friese Christelijke Plattelandsvrouwenbond
Afdeling Bakkeveen

Startavond 23 sep Mevr Klaassens uit Ryptsjerk. Onderwerp: “Béd & Brochje”
Rayonvergadering in Siegerswoude 16 okt Met medewerking van het shantykoor de Brégesjongers uit Opeinde
Excursie 4 nov Bessenkwekerij Allardsoog
Natuur 25 nov Dhr J. Veneboer uit Steenwijk. “Laagveengebied in Friesland/Groningen/Drenthe”
Kerstviering 16 dec m.m.v.  Fam. Waninge uit Roden
Jaarvergadering 13 jan
Gezamenlijke avond met Vrouwen van Nu 10 feb Boukje Koolhaas uit Wijnjewoude. Onderwerp:”Een koffer vol verhalen”
Koffiemorgen 24 feb Sietske Russchen uit Bakkeveen. Onderwerp: “Lichaamsgerichte therapie en coaching”
Fan Menno oant Evert 10 mart Dhr Jongsma uit Burgum. Onderwerp: “500 jaar Fryske emigratie”
Paasliturgie 31 mrt
Biningsdei 15 april In de Lawei te Drachten
Reisje ? mei

 

Geplaatst in: Fr.C.P.B.

Geef een reactie