Jaarprogramma 2014-2015

CPB-Bakkeveen
Jaar programma

Seizoen 2014-2015

Friese Christelijke Plattelandsvrouwenbond
Afdeling Bakkeveen

Startavond23 sepMevr Klaassens uit Ryptsjerk. Onderwerp: “Béd & Brochje”
Rayonvergadering in Siegerswoude16 oktMet medewerking van het shantykoor de Brégesjongers uit Opeinde
Excursie4 novBessenkwekerij Allardsoog
Natuur25 novDhr J. Veneboer uit Steenwijk. “Laagveengebied in Friesland/Groningen/Drenthe”
Kerstviering16 decm.m.v.  Fam. Waninge uit Roden
Jaarvergadering13 jan
Gezamenlijke avond met Vrouwen van Nu10 febBoukje Koolhaas uit Wijnjewoude. Onderwerp:”Een koffer vol verhalen”
Koffiemorgen24 febSietske Russchen uit Bakkeveen. Onderwerp: “Lichaamsgerichte therapie en coaching”
Fan Menno oant Evert10 martDhr Jongsma uit Burgum. Onderwerp: “500 jaar Fryske emigratie”
Paasliturgie31 mrt
Biningsdei15 aprilIn de Lawei te Drachten
Reisje? mei

 

Geplaatst in: Fr.C.P.B.

Geef een reactie