C.P.B.-nieuws maart/april 2016

C.P.B. Ledenvergadering op dinsdag 15 maart.

De voorzitter van deze avond Jeltje Heida heet ons van harte welkom en in het bijzonder de spreker van deze avond Ds. Baas uit Donkerbroek.

Na gebed krijgt Ds. Baas het woord en zijn verhaal is “op weg naar Pasen” . 

Vroeger was het de gewoonte, zo vertelde hij,dat je op Goede Vrijdag ’s avonds naar de kerk ging, en een stevige preek hoorde. Paaszondag was het feest van de opstanding van de Heer met een iets feestelijke dienst.

Nu hebben we de Paascyclus waar we gedenken het sterven en de opstanding van Jezus.

  • Die begint met Palmpasen, (dat valt dit  jaar op zondag 20 maart). We vieren dan de intocht van Jezus in Jeruzalem.
  • Met Witte Donderdag vieren wij gezamenlijk het Avondmaal.
  • Op Goede vrijdag herdenken wij het sterven van Jezus aan het kruis en wordt de grote Paaskaars in de kerk gedoofd.
  • Stille zaterdag wordt ook Paaswake genoemd. De Paaswake is het begin van het feest  en dan wordt de nieuwe paaskaars aangestoken en de kerk ingedragen.
  • Paaszondag vieren wij de opstanding van Jezus. en dat wordt feestelijker gevierd dan wij vroeger gewend waren.

Jeltje bedankt Ds. Baas voor de boeiende avond en leest een gedicht van Wieke de Boer.

Peaskefeest jout libbensfreugde,
Peaskefeest bemoediget ús.
Jezus libbet, no foar ivich,
Hy, dy’t  stoar oan ’t rûch houten krûs.

Peaske set ûs yn de romte,
Peaskefeest in nij begjin.
Jezus foar altyd Hear der hearen,
dat jout ús libben doel en sin.

Wy meie der wêze sa’t wy binne,
elk minske is unyk.
Hy jout inerlike frede,
dat makket ús yn Jezus ryk.

Jezus libben sa bysûnder
syn lijen einige oan it krûs.
Maar het grêf koe Him net hâlde:
dy Oerwinning is ta heil fan ús.

Ds.Baas sluit de avond met gebed.

 

Dinsdag 5 april Biningsdei

Met alle vrouwen van de C.P.B. Fryslân vieren wij in de Lawei het 80 jaar bestaan van de Bond. Spreker  ’s morgens  is dhr. Sander de Rouwe, gedeputeerde namens het CDA van Fryslân.

Voor het middagprogramma is liedjesschrijver/ zanger/ entertainer Rob Favier uitgenodigd.  

Volgende ledenvergadering
Dinsdag 19 april is de laatste bijeenkomst van dit seizoen.
Spreker die avond is dhr. Louwsma uit Stiens met het thema “Voor een gezonde kijk op het weer”. We komen bij elkaar  in het bijgebouw van de Geref. Kerk de Mande.

Aanvang 19.30 uur en gasten zijn ook van harte welkom.

Geplaatst in: Fr.C.P.B.

Geef een reactie