CPB vergadering 26 november 2014

De presidente Japke van der Weij heet iedereen van harte welkom, en in het bijzonder de gastspreker deze avond dhr. J. Veneboer uit Steenwijk.
Na gebed, Bijbellezing, meditatie en de notulen krijgt hij het woord en zijn verhaal gaat over het Laagveengebied van Drenthe en Friesland.
Dat zijn de Lindevallei, Rottige Meente, de Wieden en de Weerribben.
De natuurgebieden De Wieden en De Weerribben zijn samengevoegd tot één groot park: Nationaal Park Weerribben-Wieden.
Water en land wisselen elkaar af en het biedt leefruimte aan allerlei soorten planten en dieren. Dhr.Veneboer is als vrijwilliger in dit park actief en gaat geregeld met de camera op pad en zijn verhaal werd dan ook aangevuld met foto’s. De aalscholver, veel soorten eenden, reigers, de koekoek en de Wielewaal, maar ook verschillende kleine soorten zangvogels kregen we te zien. De otter is hier te vinden, maar ook vlinders, -zoals de vuurvlinder- heeft hij gefotografeerd en er groeien bijzondere planten.

Japke bedankt dhr. Veneboer voor zijn boeiende verhaal en de vergadering wordt afgesloten met het lezen van een gedicht en wenst ze ons wel thuis

Excursiemiddag
4 november zijn we naar de Bessenkwekerij Allardsoog geweest. We kregen eerst koffie/thee en zelfgebakken appeltaart, waarna we een rondleiding over het bedrijf kregen.
Behalve de bessenkwekerij hebben ze een melkveebedrijf, vleesvee en akkerbouw. Ze hebben daar ook een boerderijwinkel bij waar je die producten kunt kopen.
Dinsdag 16 december hebben we een Kerstviering en die wordt gehouden in het bijgebouw van de Geref. Kerk de Mande, Tjêrkewâl 20.
Medewerking verlenen de Familie Waninge uit Roden.

Aanvang 19.30 uur en ook u bent van harte welkom.

Geplaatst in: Fr.C.P.B.

Geef een reactie