Excursie naar Knooptentoonstelling

Uitnodiging:  Excursie naar de Johann Hermann Knooptentoonstelling

De Historische Vereniging Bakkeveen organiseert in samenwerking met de Natuerferiening Bakkefean, de Vrouwen van Nu Bakkeveen en de Friese Christelijke Plattelandsvrouwen Bond Bakkeveen een excursie naar Leeuwarden, waar een bezoek gebracht wordt aan de aan J. H. Knoop gewijde tentoonstelling in het Historisch Centrum Leeuwarden. De excursie vindt plaats op 29  september 2015. Ook mensen die geen lid zijn van een van de hierboven genoemde verenigingen kunnen deelnemen.

Johann Herman Knoop was tuinman van Maria Louise van Hessen-Kassel. Zij was gehuwd met stadhouder Johan Willem Friso en de moeder van stadhouder Willem IV.
Knoop was een allesweter en alleskunner. Hij werd in 1732 door prinses Marie Louise naar Leeuwarden gehaald om de tuinen van het buitenverblijf Mariënburg in te richten en te verzorgen, maar hij was –behalve hovenier – ook tekenaar, graveur, geschiedschrijver, wiskundige, landmeter, astronoom, onderwijzer en schrijver van veel boeken. Hij had ook een band met Bakkeveen. Vanaf 1750 heeft hij op het Blauhûs of de Slotplaats in Bakkeveen enkele jaren gewerkt als huisonderwijzer van de kinderen van jonkheer van Burmania. Hij heeft de zonnewijzer ontworpen en zou de Schans hebben aangelegd. De appelbomen op het terrein van de Slotplaats herinneren aan zijn betekenis als pomoloog: hij tekende en beschreef alle bij zijn leven bestaande appelrassen.

Het bezoek aan de tentoonstelling is ook een mooie inleiding op de lezing die professor Yme Kuiper in februari 2016 voor de Historische Vereniging  Bakkeveen zal houden. De titel van zijn lezing is: “Van ‘heren van het veen’ tot ‘veen-adel’ in Zuidoost Friesland (1550-1900)”.

We  reizen in personenauto’s naar de parkeerplaats Oldehove, direct naast het Historisch Centrum Leeuwarden, waar de tentoonstelling gehouden wordt. De kosten van reizen en parkeren worden per auto verrekend (20 cent per km en de chauffeur betaalt niet mee). Vanaf 12 uur is er de gelegenheid om te lunchen en rond te kijken in Leeuwarden.

Na de lunch is er ook nog gelegenheid om deel te nemen aan een begeleide Nassau-wandeling langs alle plaatsen die die voor de Friese Nassau’s (de directe voorouders van onze koninklijke familie) belangrijk waren. Die wandeling duurt van ongeveer 13.30 uur tot 15.00 uur.

De kosten van reizen en parkeren worden per auto verrekend. De kosten van deelname aan de excursie en de rondwandeling worden verdeeld over de deelnemers en zullen hooguit enkele euro’s bedragen.

Vertrek vanaf de Brink :            9.45 uur
Aankomst Leeuwarden:          10.45 uur
Start rondleiding:                     11.00 uur
Einde excursie:                         12.00 uur

Het tijdstip van terugkeer naar Bakkeveen wordt in onderling overleg geregeld en is afhankelijk van verdere invulling van ieders programma.
Als u wilt deelnemen moet u dat uiterlijk op woensdag 23 september 2015 melden bij

Geef bij aanmelding aan of U bereid bent om zelf met de auto naar Leeuwarden te rijden, en of U voornemens ook aan de Nassauwandeling deel te nemen.

Geplaatst in: Fr.C.P.B., Historie, Natuerferiening Bakkefean, Vrouwen van Nu

Geef een reactie